ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ซีเกท ประเทศไทยมอบอุปกรณ์ค้นคว้าวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลางขวา) มอบกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic Force Microscope) เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยแก่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ผศ.ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ (กลางซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้
          การมอบอุปกรณ์ดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีเกท ประเทศไทยร่วมสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยเพื่อการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง