ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ศูนย์การค้าจังซีลอน เชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อจัดหาโลหิตไว้สำรองจ่ายให้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

          ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อจัดหาโลหิตไว้สำรองจ่ายให้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ ชั้น G โซนภูเก็ตสแควร์ A3 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.076-600-111