ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักเรียน

          วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักเรียน - นักศึกษาใหม่ 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
          วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีรอบเช้า สาขาการบัญชี, สาขาการขาย , สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์ รอบบ่ายพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดรับสมัครตามสาขาดังนี้ รอบเช้า มีสาขาการบัญชี , สาขาการตลาด , สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และรอบบ่ายพิเศษ สาขาการบัญชี , สาขาการตลาด , สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิคดีไซน์ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาทุกสาขาสามารถเทียบโอนได้ และ สามารถกู้กองทุนกยศ. สอบถามการรับสมัคร เบอร์ .02-522-7777 หรือ
www.thai-tech.ac.th