ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ลีโอเทค จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ 19.5 ไร่

          หน่วยงานราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ หน่วยงานภาคเอกชนจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ ยึดคืนจากผู้บุกรุกทำลายป่าของกรมป่าไม้ จำนวน 19.5 ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 หน่วยงานราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด เจ้าของกล่องรับสัญญาณดาวเทียมทีวี “กล่องคนดี” ซึ่งผู้สนับสนุนปรับปรุงพื้นที่เสื่อมสภาพจากการบุกรุก ตามโครงการปลูกป่า เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของกรมป่าไม้ โดยได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ ที่ได้จากการยึดคืนจากผู้บุกรุกทำลายป่าของกรมป่าไม้ ที่หมู่บ้านหนองบัวแดง ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 19.5 ไร่ ภายใต้ชื่อ “ โครงการครอบครัวต้นไม้ น้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีนาถ” , “โครงการปลูกป่า สร้างฝาย ขยายคูคลองสนองพระมหากรุณาธิคุณ” , “โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ มหาราชินีของแผ่นดิน” , “โครงการลีโอเทคฯ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน” , และพิธีเปิดโครงการ “โครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” และมีนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
          ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 กรมป่าไม้ ,สำนักอุทยานแห่งชาติ,ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร ,จังหวัดทหารบกสระบุรี, อำเภอแก่งคอย,สภ.แก่งคอย, กอ.รมน.สระบุรี, อบต.ท่ามะปราง,โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา,โรงเรียนวัดท่ามะปราง,โรงเรียนโป่งมงคล,โรงเรียนโป่งก้อนเส้า และประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี
          ทั้งนี้เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หน่วยงานราชการจึงร่วมใจปลูกต้นไม้เป็นโครงการร่วมและทำพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นี้ สืบเนื่องจากปัญหาโลกร้อนและปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งได้ขยายวงกว้างและมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น การที่จะลดปัญหาดังกล่าวให้น้อยลงไปได้ ต้องอาศัยธรรมชาติเข้ามาช่วย แต่เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ได้ลดจำนวนน้อยลงเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุมาจากการตัดไม้ทำลายป่า รวมไปถึงการบุกรุกผืนป่าเพื่อทำมาหากินมากขึ้น ทำให้ป่าที่มีลดจำนวนลงและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว สัตว์ป่าต่างๆได้รับความเดือดร้อนเป็นไปด้วย 
          ดังนั้นแต่ละหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น และบริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจอุปกรณ์ดาวเทียมและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมทีวี จึงได้แจ้งความประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพปรับปรุงพื้นที่ดินปลูกป่าของกรมป่าไม้ เข้ามาร่วมดำเนินการปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฎิบัติ 
          โดยพื้นที่ในจังหวัดสระบุรียังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมากมีพันธุ์ไม้หลายชนิด มีแนวเขตติดพื้นที่เขาใหญ่และมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมาย เช่น ผาเสด็จ,มวกเหล็ก,วัดพระพุทธบาท และเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การเดินทางสัญจรสะดวก 
          ในการนี้ทางบริษัทฯได้มอบอุปกรณ์ชุดจานดาวเทียม เพื่อการศึกษาให้ โรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าจำนวน 4 โรงเรียน ในพื้นที่ คือ 1.ร.ร.บ้านท่ามะปรางวิทยา 2.ร.ร.วัดท่ามะปราง 3.ร.ร.วัดโป่งมงคล 4.ร.ร.วัดโป่งก้อนเส้า และได้เดินทางไปยังศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร เพื่อมอบอุปกรณ์ชุดจานดาวเทียม ให้ กองบัญชาการศูนย์การทหารม้า กรมทหารม้าที่ 4 (รอ.) กองทหารม้าที่ 5 (รอ.) และได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในโอกาสนี้ด้วย