ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ซี.พี.อินเตอร์เทรด “ข้าวตราฉัตร” เชิญคุณเช็ค-สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ท้าพิสูจน์คุณภาพข้าวตราฉัตร

          ในนามของบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร และเส้นตราฉัตร) มีความยินดี
ที่จะขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมทำข่าว “ข้าวตราฉัตร” เชิญคุณเช็ค-สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ท้าพิสูจน์คุณภาพข้าวตราฉัตร รายละเอียดดังนี้ 
          ชื่อกิจกรรม : “ข้าวตราฉัตร” เชิญคุณเช็ค-สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ท้าพิสูจน์คุณภาพข้าวตราฉัตร
          วันจัดกิจกรรม : วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 
          เวลาจัดกิจกรรม : 10.00-13.30 น. (ลงทะเบียนสื่อมวลชน 9.00-10.00 น. หน้าห้องออดิทอเรี่ยม โรงงานข้าวนครหลวง จ.อยุธยา)
          สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องออดิทอเรี่ยม โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ทั้งนี้มี นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (รับผิดชอบธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีอีโอข้าวตราฉัตร เป็นผู้บริหาร ร่วมพาคุณเช็ค-สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ พิธีกร และผู้ดำเนินรายการ "คนค้นคน" และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา เยี่ยมชมกระบวนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพข้าวตราฉัตร ทุกๆ กระบวนการ พร้อมเยี่ยมชมท่าเรืออยุธยา และไอซีดี
 
กำหนดการ
 
เวลา 07.00 – 07.30 น.           พร้อมกันที่อาคารเลอคองคอร์ด (ด้านหน้าธนาคารธนชาติ)
                                                  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
เวลา 07.30 – 09.30 น.           เดินทางถึง โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา 09.30 – 10.00 น.           ลงทะเบียนสื่อมวลชน (หน้าห้องออดิทอเรี่ยม)
เวลา 10.00 – 10.10 น.           ชม Presentation กระบวนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพข้าวตราฉัตร
เวลา 10.10 – 11.30 น.           คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
                                                  (รับผิดชอบธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ (CEO ข้าวตราฉัตร) 
                                                  พาคุณเช็ค-สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ พิธีกร และผู้ดำเนินรายการ “คนค้นคน” และ
                                                  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา เยี่ยมชมกระบวนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพข้าวตราฉัตร 
                                                  ทุกๆกระบวนพร้อมเยี่ยมชมท่าเรืออยุธยาและไอซีดี
เวลา 11.30 – 12.00 น.           เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ได้สัมภาษณ์ คุณสุเมธ เหล่าโมราพร หรือ CEO ข้าวตราฉัตร และ
                                                  คุณเช็ค-สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
เวลา 12.00 – 13.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวนครหลวง
เวลา 13.30 – 15.30 น.           เดินทางกลับสู่อาคารเลอคองคอร์ด