ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

งาน “มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ”56 เปิดยิ่งใหญ่ โชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำ ประกาศศักยภาพปศุสัตว์ไทยพร้อมก้าวสู่ครัวโลก ตั้งแต่วันนี้ 5 พ.ค.นี้ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

           นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 56” ว่า ตลอด 70 ปีที่ผ่านมากรมปศุสัตว์มุ่งมั่น ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิตสัตว์พันธุ์ดีอาหารสัตว์มีคุณภาพ การจัดการเลี้ยงดูที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ การพัฒนาร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหารและผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นครัวโลกให้ได้ 
          สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้สู่ประชาชน และเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน งานวิจัยทางวิชาการ วิวัฒนาการด้านปศุสัตว์ ตลอดจนเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเสวนาเพื่อที่จะร่วมกันหาทางออกและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 
          ด้านนายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานว่า ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการปศุสัตว์ นิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ภายใต้แนวคิด “การปศุสัตว์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”(Green Livestock) เช่น การจำลองการเลี้ยงสัตว์แบบเกษตรกรรายย่อย จำลองการทำปุ๋ยชีวภาพ การผลิตไบโอแก๊ส(Biogas) สำหรับเกษตรกรรายย่อยไว้ใช้ในครัวเรือนและระดับอุตสาหกรรม การจำลองฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงโคเนื้อ โคนม สุกร และฟาร์มสัตว์ปีก การจำลองโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน ทั้งยังมีนิทรรศการโครงการเขียงสะอาดและรถโมบายแล็ปที่กรมปศุสัตว์ใช้ออกภาคสนาม
          นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประชุมวิชาการปศุสัตว์ระดับนานาชาติในหัวข้อ “การเกษตรและปศุสัตว์ไทยในยุคเศรษฐกิจสีเขียว” ซึ่งจะรวมนักวิชาการชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะและผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
          ขณะเดียวกัน ยังมีการเปิดตลาดและออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ครบวงจรกว่า 200 ร้านค้า ลดราคาถูกกว่าท้องตลาดถึง 50 % มีทั้งเนื้อวัว เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่ เป็นต้น และที่เป็นไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาด กรมปศุสัตว์ยังได้นำสัตว์พันธุ์แปลกและสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมปศุสัตว์มาโชว์ด้วย อาทิ โคขาวลำพูนซึ่งเป็นสายพันธุ์พระโคที่ใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ กระบือยักษ์ กระบือแคระ กระบือแม่ลูกแสนรู้ ม้าแกลบ แพะไร้ขน โคทาจิมะซึ่งเป็นโคสายพันธุ์ดีจากญี่ปุ่นที่นิยมบริโภคกันทั่วโลก อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้นมแพะ ให้นมแกะ การแสดงโชว์สุนัขแสนรู้จากภาพยนต์เรื่อง “มะหมา”และแสดงสัตว์อื่นๆอีกมาย จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ที่สุดของไทย