ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กิจกรรม “ชมรมคนรู้ใจ” และ “เรือนธรรม” ปักษ์แรก เดือน พฤษภาคม 2556

          กิจกรรม "ชมรมคนรู้ใจ" และ "เรือนธรรม" ปักษ์แรก เดือน พฤษภาคม 2556
          ณ หอประชุมพุทธคยา สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22
          เวลา 18.00 – 20.30 นาฬิกา

          ชมรมคนรู้ใจ วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
          หัวข้อ ความวิจิตรของพระรัตนตรัย
          โดย ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์
          
          เรือนธรรม วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
          หัวข้อ วิปัสสนาคืออะไร
          โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม
          
          เรือนธรรมพิเศษ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
          หัวข้อ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม ตอน ๓
          โดย หลวงพ่อโพธินันทะ
          
          ชมรมคนรู้ใจ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
          หัวข้อ ความต่างแห่งบุคคลตอน ๕
          โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 

          เรือนธรรม วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
          หัวข้อ ใจดี
          โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
          
          เรือนธรรมพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
          หัวข้อ ใต้ร่มธรรม
          โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

          หมายเหตุ :
          - ขออภัยหากกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามใน www.dmgbooks.com หรือสอบถามที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร. 02 685 2254 5
          - เชิญกัลยาณมิตรร่วมบุญได้ที่บัญชี ชื่อ "กัลยาณมิตรเรือนธรรม" ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลเวิลด์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 772-2-10675-4