ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ดูปองท์ จัดโครงการ “ปลูกข้าวทำนาเพื่ออาหารกลางวัน”

          นายกรกนก ฉันทกิจวัฒนา ผู้จัดการ ธุรกิจเกษตร บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ“ปลูกข้าวทำนาเพื่ออาหารกลางวัน” โดยร่วมมือกับโรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ในฐานะโรงเรียนนำร่อง นำเหล่าพนักงาน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและชาวบ้านในชุมชน ร่วมใจกันเกี่ยวข้าวในโครงการ “ปลูกข้าวทำนาเพื่ออาหารกลางวัน” เพื่อสนับสนุนการร่วมแรงร่วมใจกัน ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย และสามารถนำผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเพื่อภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น โดยมี นายวีระ เกตุแก้ว (คนที่ 4 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย เมื่อเร็วๆนี้