ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตรวางแผนทางการเงิน CFP

          ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการด้านการเงินที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ด้วยเนื้อหาความรู้เทคนิค ตลอดจนวิธีการต่างๆเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า (Wealth Management) ในการมีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้อย่างยั่งยืน หลักสูตร CFP แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชุดวิชา 
          โดยกำลังเปิดรับสมัครชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน (Foundation of Financial Planning) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพนักวางแผนการเงิน และบุคคลทั่วไป ผู้ซึ่งต้องการวางแผนการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 พ.ค.55 เริ่มอบรมในวันที่ 5 พ.ค.55 

          สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อที่คุณสาว / คุณกุ้ง 02-216-0847-9 หรือ 08-1358-2875           
          email:cectrainings@gmail.com, www.cec.chula.ac.th/cfp