ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: อ.ส.ค. จำลองฟาร์มโคนมขนาดยักษ์ ในงานราชพฤกษ์54

          นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา ประธานบอร์ด และนายสุวรัจน์ หงษ์ยันตรชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงโคนมพระราชทานและการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์นมโคสดแท้ อาทิ บู๊ทไอศครีม ซอฟต์เซิรฟ์ โยเกิรต์นมสด นมเปรี้ยวนมสดและนม ยู.เอช.ที ไทย-เดนมาร์ค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์จากนมโคสดแท้ 100% และสัมผัสบรรยากาศฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คและอาคารประวัติศาสตร์ 1962 จำลองขนาดยักษ์ พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตคาวบอยในงาน พืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2554 - 15 มีนาคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่ 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท โฟร์ฮันเดรท จำกัด
          คุณสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง (คุณแป๋ง) โทร. 02-553-3161-3