ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงไทยเปิดตัว KTB Convenience Cheque


          นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และนายธนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท
ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ MCOT & KTB Convenience Cheque เพื่อลดขั้นตอน ต้นทุนและภาระต่างๆ ในการสั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คของ อสมท รวมทั้งสามารถควบคุมดูแลการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ ของ อสมท ได้จากส่วนกลาง ที่อาคารสำนักงาน อสมท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553