ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ด่วน …!!…มสธ. เปิดรับนักศึกษาป.โท ถึง 15 ม.ค.นี้เท่านั้น

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2553 มีให้เลือก 9 สาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
          สำหรับผู้ที่สนใจหาซื้อใบสมัครได้แล้วที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวั ด (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด) ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 แห่ง ได้แก่ จันทบุรี นครนายก นครสวรรค์ สุโขทัย ลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา ศูนย์บริการการศึกษามสธ.ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนสมุทรปราการ และโรงเรียนปทุมวิไล หรือดาวน์โหลด ใบสมัครได้ฟรี! ที่ www.stou.ac.th เปิดโอกาสจนถึงวันที่ 15 มกราคมนี้เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ 0 2504 7561-4