ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บล.ไอร่า จัดสัมมนาย่อย QIQP Program สอนนักลงทุนให้เป็นมืออาชีพ

          บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาย่อยโปรแกรม "QIQP-Quality Investment for Quality Profit" เน้นให้ความรู้ในทฤษฎีทางการเงินที่ใช้ในการลงทุน ทั้ง 6 วิชา ได้แก่ Fund Flow , Fundamental , Elliot Wave Theory , Technical Analysis , New Analysis และ The Psychology of Investing เพื่อให้นักลงทุนมีความรู้ทางการเงิน สามารถเรียนรู้การบริหารพอร์ตและแก้ไขพอร์ตการลงทุนได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งบุคคลอื่น ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จจากการลงทุน 
          ในงานดังกล่าว นักลงทุนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ ปัจจัยพื้นฐานด้าน Micro และ Macro ทิศทางตลาดหุ้น การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค การวิเคราะห์ข่าว และเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาการลงทุน ความสามารถในการตัดสินใจของนักลงทุนแต่ละระดับ โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 12.30-16.30 น. ห้องประชุม เอื้อวัฒนสกุล ชั้น 9 อาคารอื้อจือเหลียง (ถนนพระราม4) วิทยากรผู้บรรยาย คือ คุณนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายการตลาดลูกค้าทั่วไป 3) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 
          นักลงทุนและผู้สนใจ สามารถโทรศัพท์สำรองที่นั่งฟรี!! (ไม่มีค่าใช้จ่าย รับเพียง 150 ที่นั่งเท่านั้น) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2684-8888 ต่อ 8867-8 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป