ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คะแนนสะสมกรุงศรี จีอี โบนัส 1500 คะแนน แลกคะแนนสะสมฟลายเออร์ โบนัส 10 คะแนน

          สายการบินบางกอกแอร์เวย์สและบัตรเครดิต กรุงศรี จีอี ประกาศเป็นพันธมิตรทางการเงินเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าในการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี จีอี โบนัสกับคะแนนสะสมฟลายเออร์ โบนัส เพื่อแลกบัตรโดยสารของสายการบินบางกอก    แอร์เวย์ส

          ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 เป็นตันไป สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี จีอี สามารถใช้คะแนนสะสมกรุงศรี จีอี โบนัส จำนวน 1500 คะแนน เพื่อแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ทันที 10 คะแนน แล้วสะสมเพื่อนำไปแลกรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือรางวัลอื่น ๆ อาทิ รางวัลบัตรที่พักโรงแรม รางวัลบัตรใช้รถเช่า โดยรางวัลบัตรโดยสารขาเดียวเส้นทางภายในประเทศเริ่มต้นเพียง 100 คะแนน และ 150 คะแนนสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

          ทั้งนี้  สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี จีอี จะได้รับส่วนลด 10% หรือ ใช้คะแนนสะสมกรุงศรี จีอี โบนัส เพียง 1350 คะแนน เพื่อแลก 10 คะแนนฟลายเออร์โบนัส เมื่อแลกคะแนนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายนศกนี้

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร 1771 กด 2 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.bangkokair.com/flyerbonus หรือที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี จีอี โทร 0-2 646-3000 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.KrungsriGEcard.com

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2265-5670-2, 0-2265-5686, 0-2265-8709 ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส