ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เคทีซีเปิดขายหุ้นกู้อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี เจาะกลุ่มประชาชนทั่วไป เปิดจอง 2224 มิถุนายนนี้ ขั้นต่ำ 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

          นายนิวัตต์ จิตตาลาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯ จะเปิดจำหน่ายหุ้นกู้อายุ 3ปี ให้กับประชาชนทั่วไป ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี ตลอดอายุ 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เพื่อเพิ่มทางเลือกที่น่าสนใจในการลงทุนอีกทางหนึ่ง โดยจะเสนอขายขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 100,000 บาท โดยเป็นหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด ไถ่ถอน ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+”

          “สำหรับเหตุผลในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เคทีซีมีกำไรสุทธิ 101 ล้านบาท มีจำนวนสมาชิกรวมกว่า 2.15 ล้านบัญชี จำนวนบัตรเครดิตเท่ากับ 1,622,049 บัตร และสินเชื่อบุคคล “เคทีซี แคช” เท่ากับ 529,890 บัญชี”

          “ผู้สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขาที่กำหนด ในวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 17.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร 1770 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2670-4611-4 หรือเว็บไซท์ www.ktc.co.th”

          ออกข่าวในนาม : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
          กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 0-2828-5057
          สุชาดา วีระสกุลรักษ์ โทรศัพท์ 0-2828-5732 
          โทรสาร 0-2828-5046 
          อีเมล์ ktc_pr@ktc.co.th