ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สินเชื่อรถ ไทยเครดิต โตก้าวกระโดด ลดดอกเบี้ยขอบคุณลูกค้า

          ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เผยผลการดำเนินธุรกิจสินเชื่อรถยนต์แบบลดต้นลดดอก (Effective Auto Loan) ชูความเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรถยนต์แบบลดต้นลดดอกเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี หนี้เสียต่ำ พอร์ตโตก้าวกระโดด สวนกระแสตลาดรถใหม่ ลดดอกเบี้ยเอาใจลูกค้า
          นายมงคล ลีลาธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เปิดเผยว่า “ธนาคารเริ่มให้บริการสินเชื่อรถยนต์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 ระยะเวลา 2 ปี กับอีก 2 เดือนที่ผ่านมานั้น ผลตอบรับในการขอใช้บริการสินเชื่อรถยนต์แบบลดต้นลดดอก (Effective Auto Loan) เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดสวนทางกับยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าสังเกตุว่าลูกค้าเลือกมากขึ้นโดยลูกค้าเลือกที่จะใช้สินเชื่อรถยนต์แบบลดต้นลดดอกเพราะเห็นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้มากกว่าสินเชื่อรถยนต์แบบ Flat Rate ที่คิดดอกเบี้ยล่วงหน้าไว้แล้ว และหากปิดบัญชีก่อนกำหนดจะมีค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีคิดเป็น 50% ของดอกเบี้ยคงเหลือที่ได้คำนวณไว้แล้ว ในขณะที่สินเชื่อรถยนต์ลดต้นลดดอกของไทยเครดิตเป็นสินเชื่อรถยนต์ประเภทเดียวที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีก่อนกำหนด และชำระเงินต้นที่เหลือกับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ค้างชำระเท่านั้น เนื่องจากเราคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้นครั้งสุดท้ายที่มีการตัดชำระ (เหมือนผ่อนบ้าน) ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด หากลูกค้ามีเงินก้อนก็สามารถนำมาโปะค่างวดได้ ทำให้เงินต้นลดเร็วขึ้นและช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ยได้มากขึ้น ปัจจุบันธนาคารมีการให้บริการสินเชื่อรถยนต์แบบลดต้นลดดอก 4 รูปแบบ ดังนี้
          สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
          สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
          สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ Fleet
          สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รถแลกเงิน
          และเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการลดภาระในการผ่อนชำระของลูกค้า ทางธนาคารจึงมีนโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อรถยนต์ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ดังนี้
          รถเก๋ง ปรับลดเฉลี่ย 0.43%ต่อปี (Effective Rate) เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ทำให้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่เงินดาวน์ 25% ระยะเวลา 48 งวด จะเท่ากับ 5.20%ต่อปี (หากคำนวณแบบ Flat Rate จะเท่ากับ 2.74%ต่อปี) 
          รถกระบะ ปรับลดเฉลี่ย 0.35%ต่อปี (Effective Rate) เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ทำให้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่เงินดาวน์ 25% ระยะเวลา 48 งวด จะเท่ากับ 5.70%ต่อปี (หากคำนวณแบบ Flat Rate จะเท่ากับ 3.02%ต่อปี)
          และในกรณีที่ลูกค้ามีเงินดาวน์เพิ่มมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งถูกลงอีกประมาณ 0.10% - 0.20% (เทียบกับแบบ Effective Rate)” นายมงคลกล่าว
          นายมงคลกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในด้านปริมาณสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคาร ถือว่าได้รับผลตอบรับอย่างดีมากจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดรถยนต์ใหม่ที่หดตัวในขณะนี้ แต่ปริมาณการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามกลับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยผลการดำเนินการในปี 2551 เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าจากปี 2550 อาจเป็นเพราะเราเป็นธนาคารแรกและธนาคารเดียวที่ให้บริการสินเชื่อรถยนต์แบบลดต้นลดดอก 
          สังเกตุเห็นได้จากข้อมูลปริมาณการติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าในปัจจุบันสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบ ส่งผลให้ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารส่วนใหญ่จัดเป็นลูกค้าที่ดีมาก สังเกตุได้จากตัวเลข NPL ของสินเชื่อรถยนต์มีปริมาณหนี้เสียเพียง 0.57% ของยอดคงเหลือในแต่ละปีเท่านั้น ซึ่งจัดว่าเป็นตัวเลขแสดงการควบคุมคุณภาพสินเชื่อรถยนต์ในระดับที่ดีมาก
          หากลูกค้าที่สนใจใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ไทยเครดิต โทร.0-2697-5454 ” 

          ต้องการข้อมูลเพิ่เติมกรุณาติดต่อ 
          บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
          กิตติกร ศรีโคตร
          โทร 0-2697-5454 ต่อ 1605 แฟ็กซ์ 0-2246-9665
          E-Mail: kittikorn.s@tcrbank.com