ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ไวเอท จับมือ ททท. ในโครงการโบนัสแห่งวัย แนะคนวัย 50 ปีขึ้นไป เตรียมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว

          “ไวเอท คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์” และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโครงการโบนัสแห่งวัย จัดเสวนาเรื่อง “การเตรียมสุขภาพเพื่อการท่องเที่ยว สำหรับคนวัย 50 ปีขึ้นไป” โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญา ไกรฤทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาแนะนำการเตรียมตัวท่องเที่ยวสำหรับคนวัย 50 ปีขึ้นไปด้วยหลักสำคัญคือโภชนาการให้ได้วิตามินและเกลือแร่ที่เหมาะสมและครบถ้วนกับคนวัย 50 ปีขึ้น เพื่อความมั่นใจ คลายกังวล ช่วยให้ท่องเที่ยวได้สนุกและปลอดภัย

 
          ในภาพ นายกฤช เมธาธราธิป (ซ้ายสุด) ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย ไวเอท คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ นางจุฑาพร เริงรณอาษา (ที่สองจากซ้าย) รองผู้ว่าด้านการสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แพทย์หญิงอรพิชญา ไกรฤทธิ์ (ที่สามจากซ้าย) อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นางจิตรามณฑณ์ เตชะไพบูลย์ (ที่สามจากขวา) เซเลบนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จ นางทิพาพร อัชนันท์ (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการทั่วไปของ “อัญชลี กูตูร์” และนายดลชัย บุณยะรัตเวช (ขวาสุด) ประธานบริษัท Brandscapes จำกัด
 
          แถลงข่าวในนาม : ไวเอท คอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์
          รายละเอียดเพิ่มเติม : แพงขวัญ เขมะวิชชานุรัตน์ (pangkwan.lekhyananda@ogilvy.com)
          นิลรัตน์ ดีสมสุข (ninrat.deesomsuk@ogilvy.com)
          บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์ จำกัด 
          โทร. 0 2205 6615, 0 2205 6617