พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ธันวาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มกราคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย จับมือกลุ่มจิตอาสาจัดโครงการ “เสียงสว่างนำทาง” สร้างครูต้นแบบ ในการใช้เสียงสะท้อนหวังช่วยคนตาบอดไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย จับมือกลุ่มจิตอาสาจัดโครงการ "เสียงสว่างนำทาง" สร้างครูต้นแบบ ในการใช้เสียงสะท้อนหวังช่วยคนตาบอดไทยใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมลุ่มน้ำโขง

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดหลักสูตร "Third Country Training Programme on Skill Development for Material Processing for Mekong countries" (TCTP) ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) และนายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมที่ปรึกษาที่จบจากหลักสูตร วปธ. เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ STEM Workforce Toward Thailand 4.0 อ่านต่อ…

เงินเดือนกับความก้าวหน้าเลือกอะไรดี โดยบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

ในโลกของพนักงานออฟฟิศ หลายคนคงเคยตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ตัวเองต้องการในชีวิตของการทำงานคืออะไร บางคนคิดว่าขอทำงานอะไร ตำแหน่งไหนก็ได้ขอแค่มีเงินเดือนเยอะๆ ก็เพียงพอแล้ว ในขณะที่บางคนมองว่าโอกาสการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ การได้ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง อ่านต่อ…

มหกรรม Guzhen Lightning Fair ครั้งที่ 18 ทำสถิติผู้จัดแสดง-ผู้เข้าชมงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์

มหกรรม China Guzhen International Lighting Fair ครั้งที่ 18 ปิดฉากลงด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า Guzhen Convention and Exhibition Centre เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา อ่านต่อ…

โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 (3rd Krungthai Art Awards)

โครงการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย หรือ Krungthai Art Awards เป็นการประกวดที่ส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับ ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของ "กรุงไทย" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะนักศึกษาหลักสูตร GBL รุ่นที่ 1 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งสุดท้ายในรัชกาลที่ 9

กฐินพระราชทานครั้งสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ อ่านต่อ…

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลกฯ จัดโครงการ “ร้อยดวงใจใส่เมล็ดข้าวชาวสองแคว” ร่วมบริจาคทุนทรัพย์นำซื้อข้าวให้ผู้ขาดแคลนยากไร้ ช่วยบรรเทาปัญหาชาวนาผู้ทุกข์ทน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ภูมิพล

"เวลานึกถึงทำไมมีข้าวมาก ราคาข้าวก็ตก ก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมาก พวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาถูก แต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป ก็ต้องหาเหตุผล ทำไมแพง ข้าวที่บริโภคแพง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานตลาดนัดข้าวสารเพื่อชาวนาไทยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวส์ตเกต

นิสิต จันทร์สมวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เปิดงานตลาดนัดข้าวสารเพื่อชาวนาไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวส์ตเกต รวบรวมข้าวสารคุณภาพดี เพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรของจังหวัดนนทบุรี โดยมี อมรรัตน์ บรรยงค์สินธุ์, กฤษณะ วจีไกรลาส ร่วมงาน ณ ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวส์ตเกต (วันนี้)จากซ้ายไปขวา1. เกษตรกร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการเรื่อง “เคล็ดลับชะลอวัย สุขภาพดี ใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงวัย”

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเรื่อง "เคล็ดลับชะลอวัย สุขภาพดี ใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงวัย" อ่านต่อ…

ซีพีเอฟ จับมือ กรมป่าไม้ อบก. และ BEDO อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำยั่งยืน ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง

ปัจจุบันพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเป็นจำนวนมาก ทำให้ทุกภาคส่วนต้องหันมาเดินหน้าฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำ ดำเนินตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย จึงวางแผนพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ มีแหล่งต้นน้ำ อ่านต่อ…

CPF Joins Forces with Royal Forest Department, TGO and BEDO in Conserving Headwater Forest via CPF Conserve Ecosystem Project for Pasak River Basin & Phraya Doen Thong Mountain

Charoen Pokphand Foods (CPF) signed a memorandum of cooperation with the Royal Forest Department, the Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO, and the Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization) or BEDO to implement the "CPF Conserve อ่านต่อ…

ความเคลื่อนไหวเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซีย

เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าประเทศมาเลเซีย (Malaysian Organisation of Vape Entities) ได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิของตนเอง พร้อมยื่นผลการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันระดับโลก อาทิ สำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษ (Public Health England) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ป่าในกรุง” คว้ารางวัลออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมดีเด่นระดับโลก

นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้ารับ "รางวัลออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2016" (2016 ASLA Professional Awards) ระดับ "Honor Award"หมวดการออกแบบทั่วไป (General Design) ในฐานะที่ "โครงการป่าในกรุง" ของ ปตท. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: APCO จับมือ ELC จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บริษัท ภูมิภิวัฒน์ จำกัด”

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) นพ.สมโภช นิปกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท อิลิท ไลฟ โคชจำกัด (ELC) พร้อมคณะผู้บริหาร จัดงานแถลงข่าวการลงนามจัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ภูมิภิวัฒน์ จำกัด อ่านต่อ…

ปิดฉากชลประทานโลกครั้งที่ 2 ICID ชมไทยจัดงานเยี่ยม 52 ประเทศทึ่งในพระปรีชาสามารถรัชกาลที่ 9

ปิดฉากการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจ ประธาน ICID ชื่นชมไทยจัดได้ประสบความสำเร็จ เผยผู้เข้าร่วมงาน 52 ประเทศ ยกย่องในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของประเทศไทยการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ทำบุญเตรียมเปิดโครงการตลาดนีออน ตลาด นัดกลางคืน ใจกลางกรุง แห่งใหม่

คุณสุรชัย โชติจุฬางกูร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริหาร คุณปัญจพร โชติจุฬางกูร กรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) คุณพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร และคุณชาญชัย พันธุ์โสภา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLATจัดพิธีทำบุญ อ่านต่อ…

Gossip News: TSR เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตู้กดน้ำร้อน-เย็น

บมจ.เธียรสุรัตน์ หรือ TSR เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด นวัตกรรมล้ำสมัยจากแดนกิมจิ โดยงานนี้ "วิรัช วงศ์นิรันดร์" กรรมการผู้จัดการ สะบัดธงส่งท้ายปลายปี ส่ง WACO ตู้กดน้ำร้อนเย็นอัจฉริยะที่มีระบบกรองในตัว ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะจาก SAFE ทำให้น้ำจากตู้กดมีค่าความเป็นด่างอ่อน ๆ อ่านต่อ…

ข้าวของราชัน ๙ ตัน เพื่อคนไทย

กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 9 ตัน ภายใต้กิจกรรม "ข้าวของราชัน ๙ ตัน เพื่อนคนไทย" เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่จัดเตรียมอาหาร ณ บริเวณท้องสนามหลวง รวมถึงมูลนิธิ และสถานสงเคราะห์อื่นๆ อ่านต่อ…

ค่ายบ่มเพาะต้นกล้า“พฤติกรรมดี”

มูลนิธิสยามกัมมาจล"ค่ายนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์" 15 วัน พิสูจน์พฤติกรรมดีสร้างได้ถ้าผู้ใหญ่ช่วยกัน ด้วยแนวคิด เด็ก เยาวชน ต้องถูก "ฝึกฝืน" ตนในการฝึกความเคยชินกับพฤติกรรมดีจนกลายเป็นนิสัย เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า 4 อปท.รวมพลังสร้างสรรค์เด็กรุ่นใหม่เมื่อวันที่ 15 – อ่านต่อ…

ถึงเวลาโละ! ตู้เสื้อผ้า!

กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อเตรียมมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวและผู้ขาดแคลนในเขตภาคเหนือ ตั้งแต่บัดนี้-22 พฤศจิกายน 2559กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: BEM ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559 ณ วัดมะเดื่อ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง โดยผู้โดยสารทั้ง 18 สถานี มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 817,000 บาท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แอกซ่า ร่วมกับองค์การแคร์นานาชาติ สร้าง “ฝาย” ตามแนวพระราชดำริ

แอกซ่า รวมพลังองค์การแคร์นานาชาติ ในนามมูลนิธิรักษ์ไทย อาสาสมัครแอกซ่า และชาวชุมชนฯ จัดโครงการ "ฝนตกที่ไหน?" สร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ คืนความชุ่มชื้นกลับสู่ผืนป่า ที่หมู่บ้านแจ่มหลวง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ นำโดย มร.มาร์ติน รูแอค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อ่านต่อ…

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย นับถอยหลังสู่ “บงชูร์ เฟรนช์ แฟร์ 2016” มหกรรมสินค้า โชว์สุดยอดไฮไลท์ สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน

นับเป็นงานแสดงสินค้าที่เหล่านักช็อปตั้งตารอกับงาน บงชูร์ เฟรนช์ แฟร์ 2016 ภายใต้ธีม "วีฟ ลา เมดิแตราเน่" (Bonjour French Fair 2016 "Vive la Mediterranee") จัดโดย หอการค้าฝรั่งเศส – ไทย พร้อมพันธมิตรหอการค้าไทย-อิตาเลียน ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559 เวลา 10:00 – อ่านต่อ…

อยากทำร้านอาหารให้ดัง ฟังทางนี้

หากคุณอยากประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจร้านอาหารด้วยสื่อดิจิทัล ห้ามพลาดสัมมนานี้ ! ลงทะเบียนด่วน "ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง สำหรับธุรกิจร้านอาหาร" ท่านจะได้พบกับหัวข้อเด็ดๆ จากสุดยอดกูรูทั้ง 3 ท่าน ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ การเขียน Content อย่างไร "ให้ขายดี"โดย คุณชัยพนธ์ ชวาลวณิชชัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ICDL ลงนาม MoU กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ICDL (International Computer Driving License) วุฒิบัตรรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล ลงนามอย่างเป็นทางการในข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ กระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี เดเมียน โอ ซัลลิแวน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ECDL และ เหงียน เซิน ฮาย อ่านต่อ…

ง่ายๆกับไมย์เออร์

บริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวชั้นนำระดับโลกไมย์เออร์ (MEYER) จัดกิจกรรม Cooking Activity ในธีม "Muffin Cake" เพื่อส่งท้ายปลายฝนต้นหนาว ด้วยเมนู Corn Muffins ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำ Corn Muffins จากเชฟกุ๊ก คณิศร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ฉลองครบรอบ 93 ปี วันชาติสาธารณรัฐตุรกี ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

อาเม็ด อีดัม อาไค ที่ปรึกษาเอกและรองตัวแทนทูตสาธารณรัฐตุรกี ประจำประเทศไทย จัดงานฉลองครบรอบ 93 ปี วันชาติสาธารณรัฐตุรกี ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงคณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติ อ่านต่อ…

แอร์บัส กรุ๊ป และสภาคณบดีคณะวิศวกรรมโลก มอบรางวัลเพื่อยกย่องผู้ริเริ่มนำความหลากหลายมาสู่ด้านวิศวกรรมประจำปี 2559

ดร. ยาค็อบ แอสแตทกี้ (Dr Yacob Astatke) จากมหาวิทยาลัยมอร์แกนสเตท สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ได้รับรางวัลประจำปีนี้แอร์บัส กรุ๊ป และสภาคณบดีคณะวิศวกรรมโลก (Global Engineering Deans Council: GEDC) ประกาศมอบรางวัล GEDC Airbus Diversity Award ประจำปี 2559 ให้แก่ ดร. ยาค็อบ แอสแตทกี้ จากมหาวิทยาลัยมอร์แกนสเตท อ่านต่อ…

ฟูจิตสึ ชูบริษัท มิตซุย เคมิคอลส์ อิงค์ เป็นกรณีศึกษานวัตกรรมการทำงานยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สู่เป้าหมายของพนักงานทุกคน

นวัตกรรมทางธุรกิจที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาในสังคมมนุษย์ อันนำไปสู่การสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ โดย บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด ใช้กรณีศึกษาจาก บริษัท มิตซุย เคมิคอลส์ อิงค์ เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ที่มีความหลากหลายเป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งมากว่า 100 ปี ในปี 1902 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ถวายความอาลัย

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท และคุณนภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ร่วมกับคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ จัดพิธีน้อมถวายบังคม และลงนามถวายความอาลัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: FPI ต้อนรับผู้ประกอบการ SMEs เยี่ยมชมโรงงาน

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ (แถวหน้าที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บมจ.ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) ให้การต้อนรับผู้ประกอบการ SMEs เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ FPI ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการอบรมผู้ประกอบการ SMEs (TCG-Financial อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ จัด“ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5” ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นอุตสาหกรรม ที่มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการสร้างรายได้จากมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเป็นแหล่งจ้างงานในอุตสาหกรรมกว่าล้านคน และชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอไอเอ ลงใต้ ส่งคืนรอยยิ้มให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ในจังหวัดสงขลา

เอไอเอ ประเทศไทย สานต่อเจตนารมณ์ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้ เอไอเอ ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย (The Operation Smile Foundation Thailand) และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการ "เอไอเอ อ่านต่อ…

Photo Release: Mourning for the Late King

Dr. Unchalin Punnipa, President and Mrs. Napassanun Punnipa, CEO of TQM Insurance Broker Co., Ltd. together with the company’s management and staff recently organized a mourning ceremony to pay respect to the late King Bhumibol Adulyadej at TQM Head Office and branches อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีเอเค เอ็นจิเนียริ่งร่วมถวายอาลัย

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมพนักงานทุกคนร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนการประชุมพนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอเค เอ็นจิเนียริ่ง อ่านต่อ…

สมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA) เผยทิศทางดำเนินงาน รุกตลาดอินเตอร์ ตอบรับนโยบายรัฐ ผลักดันไทยผงาดสู่ที่หนึ่งใน AEC

โฟกัสนักท่องเที่ยว ขยายฐานธุรกิจสู่ตลาดอินเตอร์ เพิ่มรายได้เข้าประเทศ พัฒนาโครงการต่อเนื่อง เพิ่มพื้นที่ Retail GFA ของศูนย์การค้าในกลุ่มสมาชิกเป็นกว่า 8 ล้าน ตร.ม. ภายในปี 2560 ด้วยงบลงทุนรวมกันกว่า 70,000 ล้านบาท ตอบรับนโยบายรัฐทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยว และหนุน SMEs ไทยผงาดใน AEC อ่านต่อ…

สมัครด่วน!! โครงการ “สร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 2560”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนินโครงการสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 (Improving Productivity Sustainability through Knowledge Management หรือ PF+KM) อ่านต่อ…

WWF ระบุ เศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง

รายงานล่าสุดโดยกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) พบว่า การพัฒนาที่ขาดความสอดคล้องและขาดความยั่งยืนในอนุภาคลุ่มน้ำโขงกำลังทำลายระบบนิเวศของแม่น้ำโขง เพื่อยับยั้งหายนะที่จะเกิดขึ้น รัฐบาล ผู้ประกอบการ และชุมชนต่างๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SCB ยินดี กจ. บตท. ใหม่

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจาก นางสาวกนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงาน บตท. เมื่อวันที่ 9 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บริษัทดีเด่น

นัยธาดา นันทน์วิธู (คนกลาง ) กรรมการบริหาร บริษัท ทีมเฟอร์น (ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หนังปรับนอน แบรนด์ ZEDERE (เซเดอร์เร่ ) เดินทางไปร่วมทำธุรกิจประเภท แมทซิ่ง บิซิเนส (Matching Business ) ที่ ประเทศดูไบ และ กาตาร์ โดยมี นายอรรณพ บุราณเศรษฐ ( คนที่ 1 ทางขวามือ ) กงสุลใหญ่ อ่านต่อ…

ZEDERE (เซเดอร์เร่ ) เดินหน้าลุยตลาดนอก พร้อมดัน 2 พาร์ทเนอร์ใหญ่ ดูแลตลาดแถบ AEC และตลาดยุโรป

ZEDERE (เซเดอร์เร่ ) สบช่องสินค้าเก้าอี้ปรับนอนแถบตะวันออกกลางกำลังฮิต เดินเครื่องลุยตลาดเต็มสูบ หวัง 8 เดือนคืนทุน และ 3 ปี มั่นใจเป็นเจ้าตลาด พร้อมทั้ง กำหนดราคาเองนายนัยธาดา นันทน์วิธู กรรมการบริหาร บริษัท ทีมเฟอร์น (ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หนังปรับนอน แบรนด์ ZEDERE (เซเดอร์เร่ ) อ่านต่อ…

How Millennials Can Pursue Healthy Active Living at Work

John Heiss, Ph.D.Senior Director of Sports and Fitness at HerbalifeEven if you haven’t heard the term "Millennial", there’s a strong chance you are one – belonging to the group of people born between 1980 and 2000. By 2020, one in three adults around the globe will be millennials, forming อ่านต่อ…

ปฏิวัติไลฟ์สไตล์ในที่ทำงาน สร้างสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงแบบหนุ่มสาวยุคมิลเลเนียล

ดร. จอห์น ไฮส์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกีฬาและสมรรถภาพร่างกาย เฮอร์บาไลฟ์คำว่า "ชาวมิลเลเนียล" (Millennial) อาจฟังดูไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าใด แต่ก็เป็นไปได้สูงมากว่า คุณเองก็อาจเป็นหนึ่งในคนเจเนอเรชั่นนี้ซึ่งเกิดระหว่างปี 1980-2000 คาดกันว่าภายในปี 2020 อ่านต่อ…

เบทาโกร ยกระดับความเชื่อมั่นกลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง “เพ็ท โฟกัส” ได้รับตราสัญลักษณ์ ไทยแลนด์ ทรัส มาร์ก (Thailand Trust Mark) จากระทรวงพาณิชย์

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงคุณภาพในเครือ เบทาโกร ได้รับตราสัญลักษณ์ ไทยแลนด์ ทรัส มาร์ก (Thailand Trust Mark) หรือ TTM ประจำปี 2559 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยมี นายสัตวแพทย์ชัยวุฒิ อุโฆษกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แสดงความยินดี กจ. บตท. ใหม่

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจาก นายบุนชาน กุลวทัญญู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ธนาคารกสิกรไทย และกระเช้าแสดงความยินดีจาก คุณประพิมพ์พรรณ บุญช่วย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บตท. แสดงความยินดี ธ.กรุงไทย

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายผยง ศรีวณิช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส”มอบคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา

นายธนัญชัย สมุหวิญญูกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้นำบริการธุรกรรมออนไลน์เชี่ยวชาญด้านไอที อีคอมเมิร์ซมากว่า10 ปี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตู้เติมเงิน "กะปุก" หรือ "กะปุกท็อปอัพ (KapookTopup)"นำทีมพนักงานร่วมมอบคอมพิวเตอร์ ให้กับ นายพนมพร พีระพิทยมงคล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ท่าเรือประจวบ” เปิดบ้านรับคณะตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147 ดูงาน

นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ต้อนรับพ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 พร้อมคณะกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 147 จำนวน 20 คน เยี่ยมชมพร้อมฟังบรรยายสสรุป โดยมีนายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติท่าเรือ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วีเอส 09 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เมื่อเร็ว ๆ นี้นางสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท วีเอส09 ออริจินอลเฮิร์บ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่ผสมสมุนไพรแบรนด์"วิภาดา" ต้อนรับผศ.ดร. กรวินท์วิชญ์บุญพิสุทธินันท์ นักวิจัยและนักวิชาการ จากวิทยาลัยแพทย์แผนไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบทุนบุตรพนักงาน รพ.วิภาวดี ประจำปี 2559

มูลนิธิโรงพยาบาลวิภาวดี ร่วมกับ โรงพยาบาลวิภาวดี มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน รพ.วิภาวดี ปีนี้เป็นปีที่ 14 โดยมอบทั้งหมด 74 ทุน ร่วมเป็นเงินทั้งสิ้น 592,000 บาท แยกเป็นระดับดังนี้ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 6 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 32 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 22 ทุน ระดับปวส./อุดมศึกษา 14 อ่านต่อ…

เชื่อหรือไม่ว่าทุกครั้งที่คุณใช้อินเทอร์เน็ต เท่ากับบริโภคพลังงานไฟฟ้าและปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์

"ทุกวันนี้เราเล่นเน็ตมากกว่าขับรถ ดูหนัง กินข้าว และนอนหลับ ใช่ไหมครับ"แล้วอินเทอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างไร?คำตอบคือ ทุกครั้งที่คุณใช้อินเทอร์เน็ต เท่ากับบริโภคพลังงานไฟฟ้าและปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเอง !!อัตราการปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 อ่านต่อ…

เปิดประชุมวิชาการด้านโภชนาการ เซเรบอส อวอร์ด 2016

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ เซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ 2016 พร้อมประทานรางวัลทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด 2016 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล และ นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ตลอดจนคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รับมอบรางวัลซูเปอร์แบรนด์

คุณสุเมธ งามเจริญ ประธานบริษัท เอพลัสซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ เอ บอนเน่ เข้ารับมอบรางวัล ซูเปอร์แบรนด์ (Super brand) ระดับแพลทตินัม จากเซอร์ คาล์ แมคคลีน ประธานซูเปอร์แบรนด์ ฟิลิปปินส์ ณ อัลฟ่าแลนด์ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

ตลาดสี่มุมเมืองจัดบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อพ่อหลวง

คุณมาลินี พิชญาพงศ์ (แถวนั่งคนที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบุคคลและธุรการ บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด (ตลาดสี่มุมเมือง) พร้อมเจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน พ่อค้า-แม่ค้าตลาดสี่มุมเมือง ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญ พระราชกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส จัดเวิร์คช้อปแนะนำน้ำหอมบ้าน

นนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง (ที่สามจากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเวิร์คช้อปแนะนำผลิตภัณฑ์ตะเกียงและน้ำหอม ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส และน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมคุณสมบัติเด่น 3 ประการ ได้แก่ ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ สร้างความหอมภายในบ้านได้ยาวนาน อ่านต่อ…

บิ๊กซี ห้างคนไทย ทุ่มเทหัวใจเพื่อชาวนา เปิดพื้นที่ให้ชาวนาจำหน่ายข้าวสารในบิ๊กซี 98 สาขาทั่วประเทศ

บิ๊กซี ทั่วประเทศ ทุ่มเท ด้วยหัวใจ สานนโยบายรัฐช่วยชาวนาไทย หวังเป็นอีกแรงช่วยหนุนเศรษฐกิจชาติ พร้อมร่วมเสริมพลังชีวิตชาวนาไทย เปิดพื้นที่บิ๊กซีให้ชาวนาไทยจำหน่ายข้าวสารให้ผู้บริโภคโดยตรง ณ สาขาต่างๆของ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 98 สาขาทั่วประเทศนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล อ่านต่อ…

เอไอเอส ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธี “ไถ่ชีวิต โค-กระบือ” เพื่อถวายพระราชกุศลฯ

".ธนาคารโคและกระบือ ก็คือ การรวบรวมโคและกระบือ โดยมีบัญชีควบคุม ดูแล รักษา แจกจ่าย ให้ยืม เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเพิ่มปริมาณโคและกระบือตามหลักการของธนาคาร ธนาคารโคและกระบือเป็นเรื่องใหม่ของโลกที่มีความจำเป็นเกิดขึ้น เพราะปัจจุบันมีความคิดแต่จะใช้เครื่องกลไก อ่านต่อ…

พลิกโฉม!! เครื่อง Print & Cut ของ Roland ครั้งใหญ่!!พบกันในงาน Sign Asia Expo 2016 วันที่ 10-13 พ.ย. นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พลิกโฉม!! เครื่อง Print Cut ของ Roland ครั้งใหญ่!! หนึ่งเดียว กับเครื่องพิมพ์และตัด Roland หัวพิมพ์รุ่นใหม่ Roland FlexFire แบบแยก หมึกแท้ประสิทธิภาพสูง ราคาถูกเพื่อคนไทย และทวีปเอเชีย ราคาสุดพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทำธุรกิจสิ่งพิมพ์ พบกันในงาน Sign Asia Expo 2016 วันที่ 10-13 พ.ย. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อ.มัลลิการ์ เปิดร้านเย็นตาโฟเครื่องทรง สาขา CATHAY CINELEISURE ORCHARD สาขาแรกของสิงคโปร์

อ.มัลลิการ์ ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัลลิการ์ แฟรนไชส์ จำกัด พร้อมด้วย คุณอรรถ ประคุณหังสิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด ประเทศสิงคโปร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณ ธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมเปิดร้าน อ่านต่อ…