เมษายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร Strategic Planning — วันที่ 22 พ.ค.56

หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้ทราบถึงขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ และกำหนดกุญแจความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ได้ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขัน และนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ ถ่ายทอดโดย..กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แรลลี่การกุศล

ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม แรลลี่การกุศลเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ…

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร Service Blueprint : Planning to Implement Service Management — วันที่ 28 พ.ค.56

หลักการวางแผนการบริหารด้านการบริการสู่ความสำเร็จ หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ที่ทำงานด้านบริหารงานบริการ สามารถที่จะวงาแผนการบริหารงานได้อย่างครบถัวน สร้างคุณมาพมาตราฐานในการบริการทั้งในส่วนกระบวนการภายใน โครงสร้าง และกำลังคน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเงินสนับสนุนแก่สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นปีที่ 9

นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสารสนเทศ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเงินร่วมสนับสนุนโครงการ พ่อแม่บุญธรรมเพนกวิน-โคอาล่าเป็นจำนวนเงิน 168,000 บาท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ไหว้ศาลพระภูมิ ขอพรปีใหม่เมือง

กัญชลี นิลวรรณ ประธานองค์กรพยาบาล พร้อมทีมหัวหน้าแผนก เป็นตัวแทนในนามโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ไหว้ศาลพระภูมิโรงพยาบาล อ่านต่อ…

เปิดตัว Fan page “Whats Up Thailand” พร้อมกิจกรรมให้ลุ้นรางวัลมากมาย

Whats Up Thailand เปิดตัว Fan page ที่จะคอยอัพเดทเรื่องราว In Trend ไม่ว่าจะเป็นที่กิน ที่ดื่มฮิป ๆ สถานที่เที่ยว ที่พักสุดชิลล์ รวมไปถึงโปรโมชั่นส่วนลดและสิทธิพิเศษที่คุณไม่ควรพลาด และพิเศษกว่านั้น Whats Up Thailand จัดกิจกรรม We love eat" ชวนเพื่อน ๆ มาร่วมสนุกกับกติกาง่าย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รดน้ำขอพร กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ทีมหัวหน้าแผนกและพนักงาน ทุกระดับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ารดน้ำดำหัว ขอพร กรรมการบริหาร ตามประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2556 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ต้อนรับ รมต.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เกรียงศักดิ์ จุมรี ผู้จัดการโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (กลาง) ให้การต้อนรับ สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่2 -ขวา) ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

กัญชลี นิลวรรณ ประธานองค์กรพยาบาล พร้อมทีมหัวหน้าแผนก เป็นตัวแทนในนามโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ารดน้ำดำหัว ขอพร ผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ามาพักรักษาตัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อ่านต่อ…

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร Marketing@Work — วันที่ 29 พ.ค.56

นักการตลาดมืออาชีพ นั้นต้องเล็งเห็นถึงทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดสมัยใหม่รวมถึงเข้าใจบทบาท และสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าต้องทำอะไรบ้าง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

เกษร คำดี หัวหน้าแผนกไอ ซี ยูและไตเทียม โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การอบรม เรื่อง การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic CPR) พร้อมปฐมนิเทศน์แก่เจ้าหน้าที่และพยาบาลวิชาชีพทุกระดับที่เข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาลฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เชียงใหม่ ราม ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ทีมองค์กรพยาบาลและแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อ่านต่อ…

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร NLP techniques to Coaching & Managing People — วันที่ 30 พ.ค.56

การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน การโค้ชงานด้วยทักษะการสื่อสารแบบ NLP (Neuro-Linguistic Programming – การโปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท) เป็นวิธีการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่ตนเอง ทีมงานและองค์การ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปธ.รัฐสภาร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประธานรัฐสภาร่วมเป็นเกียรติในพีธีลงนามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ เมื่อเวลา ๑๑:๐๐ น นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ อ่านต่อ…