กันยายน 2558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ตุลาคม 2558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

พฤศจิกายน 2558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ภาพข่าว: ปธ.รัฐสภาร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประธานรัฐสภาร่วมเป็นเกียรติในพีธีลงนามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ เมื่อเวลา ๑๑:๐๐ น นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ อ่านต่อ…

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร NLP techniques to Coaching & Managing People — วันที่ 30 พ.ค.56

การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน การโค้ชงานด้วยทักษะการสื่อสารแบบ NLP (Neuro-Linguistic Programming – การโปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท) เป็นวิธีการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่ตนเอง ทีมงานและองค์การ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เชียงใหม่ ราม ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ทีมองค์กรพยาบาลและแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

เกษร คำดี หัวหน้าแผนกไอ ซี ยูและไตเทียม โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ให้การอบรม เรื่อง การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (Basic CPR) พร้อมปฐมนิเทศน์แก่เจ้าหน้าที่และพยาบาลวิชาชีพทุกระดับที่เข้ามาร่วมงานกับโรงพยาบาลฯ อ่านต่อ…

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร Marketing@Work — วันที่ 29 พ.ค.56

นักการตลาดมืออาชีพ นั้นต้องเล็งเห็นถึงทิศทาง แนวโน้มทางการตลาดสมัยใหม่รวมถึงเข้าใจบทบาท และสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าต้องทำอะไรบ้าง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

กัญชลี นิลวรรณ ประธานองค์กรพยาบาล พร้อมทีมหัวหน้าแผนก เป็นตัวแทนในนามโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ารดน้ำดำหัว ขอพร ผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ามาพักรักษาตัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ต้อนรับ รมต.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เกรียงศักดิ์ จุมรี ผู้จัดการโรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (กลาง) ให้การต้อนรับ สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่2 -ขวา) ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รดน้ำขอพร กรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

ทีมหัวหน้าแผนกและพนักงาน ทุกระดับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เข้ารดน้ำดำหัว ขอพร กรรมการบริหาร ตามประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2556 อ่านต่อ…

เปิดตัว Fan page “Whats Up Thailand” พร้อมกิจกรรมให้ลุ้นรางวัลมากมาย

Whats Up Thailand เปิดตัว Fan page ที่จะคอยอัพเดทเรื่องราว In Trend ไม่ว่าจะเป็นที่กิน ที่ดื่มฮิป ๆ สถานที่เที่ยว ที่พักสุดชิลล์ รวมไปถึงโปรโมชั่นส่วนลดและสิทธิพิเศษที่คุณไม่ควรพลาด และพิเศษกว่านั้น Whats Up Thailand จัดกิจกรรม We love eat" ชวนเพื่อน ๆ มาร่วมสนุกกับกติกาง่าย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ไหว้ศาลพระภูมิ ขอพรปีใหม่เมือง

กัญชลี นิลวรรณ ประธานองค์กรพยาบาล พร้อมทีมหัวหน้าแผนก เป็นตัวแทนในนามโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ไหว้ศาลพระภูมิโรงพยาบาล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเงินสนับสนุนแก่สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นปีที่ 9

นายแพทย์ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และสารสนเทศ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเงินร่วมสนับสนุนโครงการ พ่อแม่บุญธรรมเพนกวิน-โคอาล่าเป็นจำนวนเงิน 168,000 บาท อ่านต่อ…

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร Service Blueprint : Planning to Implement Service Management — วันที่ 28 พ.ค.56

หลักการวางแผนการบริหารด้านการบริการสู่ความสำเร็จ หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้ที่ทำงานด้านบริหารงานบริการ สามารถที่จะวงาแผนการบริหารงานได้อย่างครบถัวน สร้างคุณมาพมาตราฐานในการบริการทั้งในส่วนกระบวนการภายใน โครงสร้าง และกำลังคน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แรลลี่การกุศล

ผศ.ดร.นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ รองคณะบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม แรลลี่การกุศลเฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ…

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร Strategic Planning — วันที่ 22 พ.ค.56

หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้ทราบถึงขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ และกำหนดกุญแจความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ได้ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขัน และนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ ถ่ายทอดโดย..กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย อ่านต่อ…