ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด พร้อมกลยุทธ์การรุกตลาดประกันชีวิตครึ่งปีหลัง

          บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต (เอเอซีพี) จะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด 3 แบบรวด ได้แก่ มายไลท์10/10 มายเซฟ 10/4 และ ซูเปอร์ 6 พร้อมกลยุทธ์การรุกตลาดประกันชีวิตครึ่งปีหลัง โดยมี คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด เป็นผู้ให้ข้อมูล 
          ในโอกาสนี้ บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22 (ติดสถานีรถไฟฟ้าชิดลม)
    
          กำหนดการ

10.00 – 10.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน

10.30 – 11.30 น. งานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด มายไลท์ 10/10 มายเซฟ 10/4 และ ซูเปอร์ 6
พร้อมกลยุทธ์การรุกตลาดประกันครึ่งปีหลัง
โดย คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด
บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต

11.30 – 12.00 น. ถาม – ตอบ

12.00 – 13.00 น. จบงาน/ รับประทานอาหารกลางวัน
 
          หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียด และยืนยันการเข้าร่วมงาน
          ได้ที่ คุณสายสมร เลิศคชลักษณ์ โทรศัพท์ 0-2305-7408 สายตรง 081-620-5552
          คุณพิมพ์ไพลิน ธีระลีลา โทรศัพท์ 02-610-2382 หรือ 089-118-7365