ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บลจ.บัวหลวงร่วมมือแบงก์กรุงเทพ พัฒนาบริการชำระค่ากองทุนรวมผ่านบัตรเครดิต


          บลจ.บัวหลวงร่วมมือแบงก์กรุงเทพ พัฒนาบริการชำระค่ากองทุนรวมผ่านบัตรเครดิต ทั้งเผยยอดขายกองทุนรวมในงาน “Mutual Fund Fair” รวม 2 วัน พุ่งเกือบ 40 ล้านบาท
          บลจ.บัวหลวงร่วมมือธนาคารกรุงเทพ พัฒนาบริการชำระค่ากองทุนรวม LTF และ RMF ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในงาน “Mutual Fund Fair” ทั้งเผยยอดขายกองทุนรวมเฉพาะงานนี้ รวม 2 วัน พุ่งเกือบ 40 ล้านบาท โดยกองทุนลดภาษีได้รับความนิยมมากที่สุด
          นายวศิน วัฒนวรกิจกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  ฝ่ายการตลาด  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) เปิดเผยว่า ล่าสุดบลจ.บัวหลวง ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พัฒนาบริการชำระค่ากองทุนรวม เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ด้วยการรับชำระผ่านบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพเป็นครั้งแรกใน ”งานตลาดนัดกองทุนรวม”  หรือ ”Mutual Fund Fair” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ก.ค.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า เอสพละนาด
          ทั้งนี้ บริการดังกล่าว สามารถรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน RMF และ LTF ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพนั้น โดยที่บลจ.บัวหลวงและธนาคารกรุงเทพ มุ่งหวังที่จะพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยการให้บริการระบบดังกล่าวในครั้งต่อไปนั้น จะแจ้งให้ผู้ลงทุนรับทราบเป็นกรณีๆ ไป
          ขณะเดียวกัน ผลสรุปยอดขายกองทุนรวมของบูธบลจ.บัวหลวงในงานดังกล่าว สามารถสร้างยอดขายรวมเกือบ 40 ล้านบาท โดยกองทุนที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งมีผู้สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลและตัดสินใจลงทุนจำนวนมาก
          “งานดังกล่าว กองทุน RMF และ LTF ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธของบลจ.บัวหลวงมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันระดับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ลดลงมามาก ผู้ลงทุนส่วนหนึ่งมองว่าเป็นจังหวะซื้อกองทุน LTF และกองทุน RMF ที่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น แม้จะยังไม่มั่นใจว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบันเป็นระดับต่ำที่สุดแล้วหรือยัง แต่ก็เลือกที่จะทยอยซื้อสะสมในช่วงนี้ สำหรับกองทุนตราสารหนี้แบบมีกำหนดระยะเวลายังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องเช่นกัน  ซึ่งในช่วงนี้ บลจ.บัวหลวง เปิดเสนอขาย IPO ถึง 5 กองทุนด้วย” นายวศิน กล่าว
          ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 4-14 ก.ค. 2551 บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนตราสารหนี้แบบมีกำหนดระยะเวลาที่เปิดจองซื้อเพียงครั้งเดียว รวม 5 กองทุน โดยเป็นกองทุนประเภทตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ  ซึ่งผู้ออกหรือตราสารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  ตั้งแต่  A- ขึ้นไป   ได้แก่
          กองทุนเปิดบัวหลวงธนสารพลัส 32/08 อายุโครงการ 2-3 เดือน มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท กองทุนเปิดบัวหลวงธนสารพลัส 33/08 อายุโครงการ 4-6 เดือน มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท และกองทุนเปิดบัวหลวงธนสารพลัส 34/08 อายุโครงการ 10-12 เดือน มูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท รวมทั้งกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ได้แก่ กองทุนบัวหลวงธนรัฐ 17/08 อายุโครงการ 4-6 เดือน มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท และกองทุนบัวหลวงธนรัฐ 18/08 อายุโครงการ 10-12 เดือน มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท โดยที่ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน หรือสอบถามที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ หรือบลจ.บัวหลวง โทรศัพท์ 0 2674 6488

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เสกสรร โตวิวัฒน์ และ พรศิลป์ ชิโนเรสโยธิน  บลจ.บัวหลวง จำกัด
          โทรศัพท์ 0 2674 6452, 0 2674 6440