ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ฟอร์ติเน็ตจัดฝึกอบรมการติดตั้ง FortiGate? และ FortiAnalyzer? ภาคปฏิบัติ

 
         Fortinet® ผู้บุกเบิกและผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบ multi-threat security ชั้นนำ – จัดฝึกอบรม “FortiGate™ & FortiAnalyzer™ Technical hands on training” แก่คู่ค้าจาก ไอมาร์ท เน็ตเวิร์ค ซีเคียวริตี้ เป็นการอบรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการติดตั้งตัวสินค้า FortiGate™ และ FortiAnalyzer™ ที่ถูกต้อง เพื่อให้คู่ค้าสามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ