ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ไดเมท(สยาม) จัดงานแถลงข่าว บมจ.ไดเมท(สยาม) เซ็นสัญญา Underwriting Agreement

          บริษัท ไดเมท(สยาม) จำกัด (มหาชน) (DIMET) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงสำหรับใช้ทาในงานอุตสาหกรรม และงานโครงเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไดเมท(สยาม) จำกัด (มหาชน) 
          ผู้บริหารที่จะเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ประกอบด้วย คุณสุรพล รุจิกาญจนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ,คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน,คุณประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด(มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมผู้บริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
          งานดังกล่าวจะมีขึ้นใน วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2551 เวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในครั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณณัฐณิชา ศรีสม โทรศัพท์ 02-5549394 หรือ 087-8778989 ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

          กำหนดการงานเซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9.00 น. สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

9.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเชิญชมวีดีทัศน์แนะนำบริษัท

9.35 น. ฉายวีดีทัศน์แนะนำบริษัท

9.48 น. พิธีกรกล่าวเรียนเชิญผู้บริหารและตัวแทนจากสถาบันการเงินที่ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

9.50 น. พิธีกรแนะนำผู้บริหาร และผู้แทนจากสถาบันการเงินที่ร่วมจัดจำหน่าย

9.55 น. นายสุรพล รุจิกาญจนา กรรมการผู้จัดการ
บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
กล่าวถึง การนำ DIMET เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

10.00 น. นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)

10.05 น. พิธีกรเรียนเชิญทุกท่าน ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย

10.15 น. พิธีกรเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกัน

10.20 น. เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามข้อมูลบริษัท

10.30 น. จบพิธีการ