ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นายประยูร จันทรุสอน นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นำคณะกรรมการบริหารและประธานศูนย์ประสานงานสมาคมฯ ทุกจังหวัด เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี