ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แบงก์ทหารไทยจับมือไทยคาร์ดีฟ ประกันชีวิต รุกธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ ออกผลิตภัณฑ์ TMB ทรัพย์นำสุข แบบ 15/7 มีเงินคืน

          ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ออกผลิตภัณฑ์ “ทีเอ็มบี ทรัพย์นำสุข” พิเศษ รับผลประโยชน์สูงสุด  227 % พร้อมความคุ้มครองชีวิตถึง 180 % ของทุนประกันภัย  โดยเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี  เท่านั้น แต่คุ้มครองระยะยาวถึง 15 ปี
          นายลือชา  ศุกรเสพย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายธุรกิจรายย่อย ธนาคารทหารไทย  เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมมือกับบริษัท ไทยคาร์ดีฟ ประกันชีวิต จำกัด  พัฒนาธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ เพื่อให้ธนาคารมีบริการด้านการเงินที่น่าสนใจแบบครบวงจรมอบให้แก่ลูกค้า โดยล่าสุด ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ “ทีเอ็มบี ทรัพย์นำสุข”  สำหรับลูกของธนาคาร โดยทุนประกันภัยเริ่มต้นขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 35,000 บาท ซึ่งผู้เอาประกันจะจ่ายเบี้ยประกันเพียง 7 ปี  แต่มีระยะเวลาคุ้มครองนานถึง 15 ปี  ได้รับความคุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 180%  ของทุนประกันภัย  มีเงินคืน 5% ของทุนประภันภัยทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3-5, เงินคืน 15% เมื่อสิ้นปีที่ 7 และเงินคืน 8% ทุกสิ้นปีที่ 8-14 ของทุนประกันภัย ซึ่งเมื่อสิ้นสุดสัญญา ณ สิ้นปีที่ 15 จะได้รับเงินคืน 150% ของทุนประกันภัย นับเป็นการออมทรัพย์ที่ให้ผลประโยชน์สูงถึง 227% ของทุนประกันภัย และสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท ต่อปี ด้วย
ผู้เอาประกัยภัยสามารถเลือกจำนวนทุนประกันภัยเพิ่มเป็นจำนวนทวีคุณ 1,000 บาท โดยไม่จำกัดทุนประกันภัยขั้นสูงสุด และสามารถเลือกแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวด คือ 3  เดือน  6 เดือน  หรือ 1 ปี  ตามความต้องการ   
          “ธนาคารทหารไทย เชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างการออมให้กับลูกค้าและสร้างอนาคตให้กับผู้ที่ต้องการออมเงินเพื่อไว้ใช้สอยในยามที่เกษียณอายุ  รวมทั้งได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เพราะให้ความคุ้มครองและผลตอบแทนที่คุ้มค่า เช่น หากลูกค้าเสียชีวิตจะได้รับค่าสินไหมทดแทน ปีที่ 1 – 2 คุ้มครอง 100 % ของทุนประกันภัย   ปีที่ 3 – 4 % คุ้มครอง  140%ของทุนประกันภัย และปีที่ 5 – 15   คุ้มครอง 180% ของทุนประกันภัย” นายลือชากล่าว
          นายลือชา กล่าวต่ออีกด้วยว่า กลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นลูกค้าเงินฝาก และลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร หรือลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาทำธุรกรรมกับธนาคารและต้องการออมเงินพร้อมรับความคุ้มครอง  โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และเป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใช้บริการได้ที่ ธนาคารทหารไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามที่ TMB Phone Banking โทร.1558 หรือศูนย์บริการลูกค้า บริษัท  ไทยคาร์ดีฟ ประกันชีวิต จำกัด  โทร.02 645-8586
 
         สำนักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
          อรธิชา/ธัญญรัตน์/สุดาวรรณ โทร 02 242 3254/ 02 242 3260/ 02 242 3255