ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ทีโอที แจ้งการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

          ตามที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) แก่ประชาชนทั่วไป และได้รับความนิยมใช้บริการอย่างดี โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการนี้เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น บมจ.ทีโอที จึงมีความจำเป็นที่จะทำการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ADSL ในช่วงวันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2549 ระหว่างเวลา 02.00 – 05.00 น. ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการบางส่วน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาการใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ TOT Contact Center โทร. 1100  ตลอด  24  ชั่วโมง  (ไม่เสียค่าบริการ) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ  โดยทั่วกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง
                                       
          ส่วนประชาสัมพันธ์องค์กร
          โทรศัพท์ 0-2505-1274, 0-2574-9593
          โทรสาร 0-2505-7817