ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลบริษัท บริษัท น้ำมันพืชทิพ จำกัด

ความเป็นมา
          บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ผู้ริเริ่มการผลิตน้ำมันพืชรายแรกที่ได้นำกระบวนการผลิตที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ "ทิพ" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2508 เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2510 โดยเริ่มสายการผลิตด้วยวัตถุดิบเพียงชนิดเดียวคือ รำข้าว ต่อมาได้ขยายไปยังเมล็ดฝ้าย นุ่น และ ถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากทั้งในและนอกประเทศ และต่อมายังได้เพิ่มการกลั่นกรองน้ำมันจากดอกทานตะวัน และข้าวโพด ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค
          ปี 2541 ได้ก่อตั้งบริษัท ทิพอินเตอร์เทรด จำกัด ขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้ครอบคลุมทุกช่องทางทั่วประเทศ พร้อมกับการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบัน บริษัท ทิพอินเตอร์เทรดได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท น้ำมันพืชทิพ จำกัด เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 49
          ด้วยกระแสความห่วงใยในสุขภาพ กอปรกับความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภคทิพจึงได้นำเสนอ "น้ำมันพืชกลุ่มทิพไวส์" ซึ่งแนะนำการใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับการปรุงอาหารประเภท ทอด ผัด สลัด โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยสัญลักษณ์ภาพที่เข้าใจง่ายและปรับปรุงฉลากโภชนาการให้มีรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ระบุประเภทของกรดไขมัน และ ปริมาณวิตามินอี รวมถึงการตรวจสอบว่าไม่มีคอเลสเตอรอล และไม่มีไขมันชนิดทรานส์อีกด้วย
          นอกจากนี้ น้ำมันพืชทิพไวส์ แนะนำน้ำมันที่เหมาะสำหรับทอด 2 ตัวใหม่ คือน้ำมันเมล็ดฝ้ายและน้ำมันถั่วเหลืองผสมน้ำมันปาล์มเสริมวิตามินอี หรือ น้ำมันสูตรสมดุล ซึ่งมีกรดไขมันอิ่มตัวปานกลางและไม่แตกตัวเป็นสารอนุมูลอิสระได้ง่ายเมื่อถูกความร้อนสูงเป็นเวลานาน
 
วิสัยทัศน์และภารกิจ
          บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภค
เพื่อการ "กินอย่างคนที่รู้ อยู่อย่างคนฉลาดใช้ชีวิต" (Eat Sensibly Live Wisely)
          เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดน้ำมันพืชที่ผู้บริโภคไว้วางใจ ทิพจึงมุ่งมั่นในการค้นคว้า และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002 ทั้งระบบจาก SGS (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพในระดับสากล จึงถือเป็นเครื่องยืนยันความตั้งใจจริงในการปฏิบัติภารกิจของทิพ
          นอกจาก ISO 9002 แล้ว น้ำมันพืชทิพ ยังได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สินค้า Thailand Best บนฉลากของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้งทิพไวส์ ส่วนมาตรฐานอื่นๆ เช่น Halal, Kosher (ทุกชนิดยกเว้นน้ำมันผสม) และ อย.นั้นได้มีอยู่แล้วตามปกติ
 
บริษัทฯ มีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 6 ประการ คือ
A - Accountability                ตั้งใจมุ่งมั่น
C - Customer Satisfaction     รักษาสัมพันธ์
T - Teamwork                     ร่วมแรงแข็งขัน
I  - Intelligent                     ขยันหมั่นพัฒนา
O - Ownership                    คิดอย่างเจ้าของ
N - New Idea                      ลองมองต่างมุม
 
คณะผู้บริหาร
บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด ประกอบด้วย
1. ม.ร.ว. ดำรงเดช  ดิศกุล    กรรมการผู้จัดการ
2. ม.ร.ว. อรอนงค์  เทพาคำ  รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสัณห์  วุฒิศักดิ์          ผู้ช่วยกรรมการผู้ช่วย
4. นายสมบูรณ์  เจริญพงษ์    ผู้จัดการอาวุโส
5. นายชายเอื้อ  อภิรักษ์ชัย   ผู้จัดการอาวุโส (ฝ่ายผลิต)
 
บริษัท น้ำมันพืชทิพ จำกัด ประกอบด้วย
1. ม.ร.ว. สุภาณี  ดิศกุล        กรรมการผู้จัดการ
2. นายสาธิต  จิตตนิคม         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นายธวัชชัย  สงวนสินธุกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
 
สายธุรกิจ และการกระจายสินค้า
          น้ำมันพืชทิพมีการกระจายสินค้าไปยังแหล่งกระจายสินค้าทั่วประเทศ แบ่งออกเป็นแหล่งสำคัญๆ ดังนี้
          1. ธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) ทั่วประเทศ
          2. ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โมเดอร์เทรด และไฮเปอร์มาร์เก็ต ในภูมิภาคต่างๆ
          3. ส่วนธุรกิจ Catering ภัตตาคารโรงแรม รวมถึงธุรกิจร้านอาหารชั้นนำต่างๆ