ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือ อพท. ปล่อยกู้รายย่อย

          นางพิกุล ศรีมหันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมพิธีลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กับ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เพื่อปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับผู้ประกอบการรายย่อย วงเงินตั้งแต่ 100,000-5,000,000 บาท เป็นการช่วยเสริมสภาพคล่อง และเพื่อขยายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่พิเศษของ อพท.ให้มีเงินทุน เปิดรับโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
กุณฑลี โพธิ์แก้ว โทร : 02-544-4501  Email: koontalee.pokaew@scb.co.th
พิชญ์มน เกตุปมา โทร : 02-544-1902 Email: pichamon.ketupama@scb.co.th
Website: www.scb.co.th
Facebook: www.facebook.com/scb.thailand
Twitter: www.twitter.com/scb_thailand