ข่าวประชาสัมพันธ์การเงิน/หลักทรัพย์

ภาพข่าว: ATM เคลื่อนที่เพื่อผู้ประสบภัย

          ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ต้องการเงินสดอย่างเร่งด่วน จึงได้ให้บริการ ATM เคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และยังให้บริการสอบถามยอด การเบิกถอน การโอน และการชำระค่าบริการต่าง ๆ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ธนาคารได้สำรองเงินสดเพื่อให้บริการอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่ 

          ออกข่าวโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
          โทรศัพท์ 0-2613-6000*3929 โทรสาร 0-2613-6080