ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

DITP เปิดโอกาสผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับไทยเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ (Niche Market) ร่วมโชว์สินค้าเด่น ฯ

          จากกระแสตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ผู้บริโภคมีความต้องการเฉพาะกลุ่มมากขึ้น อาทิ เครื่องประดับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ หรือเครื่องประดับสำหรับผู้รักสัตว์เลี้ยง ซึ่งถือเป็นตลาดเฉพาะ (niche market) ที่มีศักยภาพสูง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยได้ปรับกลยุทธ์เจาะตลาดสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับคนเฉพาะกลุ่มเพื่อขยายการส่งออกสินค้าไทยไปยังช่องทางตลาดใหม่ๆและสนับสนุนให้ผู้ส่งออกไทยพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น
          เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ซื้อจากต่างประเทศในวงกว้างมากขึ้น กรมฯ จึงได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าเครื่องประดับสำหรับสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่กำลังเติบโตและมีโอกาสทางการตลาดสูงในต่างประเทศ จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเครื่องประดับสำหรับกลุ่ม Metro Men (Men's Jewelry) 2) เครื่องประดับสำหรับผู้สูงอายุ (60+) 3) เครื่องประดับสำหรับผู้รักสัตว์เลี้ยง (Pet Parade) 4) เครื่องประดับสำหรับงานแต่งงาน (เน้นตลาดอินเดียและจีน) 5) กลุ่มศิลปหัตถกรรม (Art & Craft) และ 6) เครื่องประดับแนวความเชื่อ /โชคลาง ภายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 (Bangkok Gems & Jewelry Fair 2017) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
          ในโอกาสนี้ กรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์จากประเทศญี่ปุ่น (Mr. Yuchi Metani) มาให้คำแนะนำเบื้องต้นและคัดเลือกสินค้าเครื่องประดับในกลุ่ม Metro Men กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเครื่องประดับสัตว์เลี้ยง โดยเน้นการทำตลาดญี่ปุ่นโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มเครื่องประดับงานแต่งงาน กลุ่มศิลปหัตถกรรม และเครื่องประดับอัญมณีมงคล จะทำการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านการตลาดของกรม จึงเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมการรับคัดเลือกและรับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อนำผลงานไปจัดแสดงในนิทรรศการดังกล่าว
          ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมนิทรรศการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่กลุ่มงานพัฒนาช่องทางการตลาด สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 0 2507 8245อีเมล์ newchannel.ditp@gmail.com ทั้งนี้ กำหนดปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560