ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

TCDC ชวนร่วมขับเคลื่อนขอนแก่นสู่เมืองสร้างสรรค์

          ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชวนชมนิทรรศการ "เมือง | ย่าน | ท้องถิ่น | ชุมชน :ก่อร่างสร้างเมืองสร้างสรรค์" ร่วมทำความรู้จักแนวทางพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่เมืองสร้างสรรค์ และค้นหาโอกาสทางธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ นิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2560 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ บริเวณโซนนิทรรศการ ชั้น 1 เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น พร้อมพบสัมมนาพิเศษจากทีมผู้วางนโยบายของประเทศและนักสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นายดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด และนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานบริหารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น . ณ โรงภาพยนตร์ SF เซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งที่ www.tcdc.or.th
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7441