ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10

           มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สมุนไพรไทย สุขภาพไทย เศรษฐกิจไทย Exhibition Public 04 September 2013 08 September 2013 Venue : Hall 7-8
          งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางสมุนไพรไทย งานประชุมวิชาการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกนานาชาติ การฝึกอบรมระยะสั้น การแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ชมสวนสมุนไพร ศูนย์บริการเบ็ดเตล็ด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการแพทย์ และแนะนำนวัตกรรมสมุนไพรและ One Stop Service และผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่
          เวลา 10.00 - 20.00 น.
          Contact Event Organizer:
          กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
          และการแพทย์ทางเลือก กท. สาธารณสุข          
          สำนักอำนวยการงานสมุนไพรแห่งชาติ
          โทร. 0-2591-8567
          เว็บไซต์ : http://www.dtam.moph.go.th