ข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการ

ภาพข่าว: นิทรรศการ “Ola Siao 500 ปี ไทย-โปรตุเกส”

          นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) (ที่ 4 จากซ้าย) อาจารย์ลุยซา ดูตรา ผู้อำนวยการฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) นางสาวจุลลดา มีจุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สพร. (ที่ 2 จากขวา) และ ผศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ที่ 4 จากขวา) เยี่ยมชมนิทรรศการ “Ola Siao 500 ปี ไทย-โปรตุเกส” เพื่อเผยแพร่ภูมิหลังและรากเหง้าความสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามประเทศและโปรตุเกส ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้