มีนาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ขออภัยค่ะ ไม่พบข่าวประชาสัมพันธ์นิทรรศการของวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ค่ะ สามารถเลือกวันที่ต้องการได้จากปฏิทินด้านบน ขอบคุณค่ะ

นิทรรศการศิลปนิพนธ์

ผศ.อริยา สุอังคะวาทิน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 7 – 20 มิถุนายน 2560 ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ "538ART THESIS EXHIBITION 26th" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม ,ประติมากรรม , ศิลปะภาพพิมพ์ และศิลปะไทย อ่านต่อ…

หิรัญเลิศ นิทรรศการเครื่องเงิน ณ บ้านปาร์คนายเลิศ บ้านปาร์คนายเลิศ

ขอเชิญผู้ที่สนใจในเครื่องเงินเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเครื่องเงินของสะสมของพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร)และครอบครัว ที่สะสมมาอย่างยาวนานและเป็นมรดกที่สิบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มากกว่า 200 ชิ้น อาทิเช่น เสื่อที่ถอด้วยเงิน , รองเท้าเงิน ,ชุดเชี่ยนหมากที่ประดับด้วยอัญมณีทับทิม ฯลฯ อ่านต่อ…

นิทรรศการปริศนาแห่งเปลือกหอย (Secret of Shells)

นิทรรศการปริศนาแห่งเปลือกหอย (Secret of Shells) วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 17.00 น . ณ ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์อุทยานการเรียนรู้ TK Park ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดนิทรรศการ อ่านต่อ…

เปิดพื้นที่ ‘METROSPECTION’ นิทรรศการศิลปะเชิงปรัชญาร่วมสมัย โดย’ขวัญชัย ลิไชยกุล’

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการศิลปะเชิงปรัชญา ‘Metrospection’ ที่สะท้อนแนวคิดวิถีการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสับสนในสังคมปัจจุบัน ถ่ายทอดผลงานโดยศิลปินรุ่นใหม่ผู้เปี่ยมพรสวรรค์’ขวัญชัย ลิไชกุล’ กับจิตรกรรมเชิงอุปมาอุปมัยด้วยภาพของวัตถุ สถานที่ อย่างห้องสมุด สิ่งก่อสร้างที่ผุพัง เขาวงกต อ่านต่อ…

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงผลงานการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด ก้าวสำคัญของการรักษาประชาชนไทยอย่างทั่วถึงในอนาคต พร้อมจัดตั้ง “กองทุนสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาและพัฒนา”

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัด (CU Stem Cell and Cell Therapy Research Center) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บในผู้ป่วย อ่านต่อ…