ค้นหาปฏิทินข่าว:
วันที่

เวลา กิจกรรมวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถานที่จัดงาน
09:00 ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 38
09:00 กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวหนังสือ “พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฎร์ล้วนอาลัย” หอสมุดแห่งชาติ
13:00 รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรมโอสถ โดย พระครูสิริวิหารการ โรงพยาบาลหัวเฉียว

เวลา กิจกรรมวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถานที่จัดงาน
08:30 สาธิตฯพระจอมเกล้า จัดงานเปิดตัวหุ่นยนต์ตามรอยศาสตร์พระราชา ผลงานเด็กไทยถวายในหลวง ร9 โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
11:00 meb ร่วมกับ แทน โฆษิตพิพัฒน์ จัดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์