ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ปตท. จัดงาน “ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. พบสื่อมวลชน”

          ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม (PTT Group) ได้กำหนดจัดงาน "ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. พบสื่อมวลชน" ขึ้น โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพร้อมผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 16.30 – 21.00 น. ณ ชั้น 6 และ ชั้น 33 อาคาร ENCO A เพื่อรับฟังภาพรวมและทิศทางการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.ประจำปี 2561 และเป็นการขอบคุณสื่อมวลชน ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารของกลุ่ม ปตท. ด้วยดีเสมอมา