ข่าวประชาสัมพันธ์พลังงาน

ภาพข่าว: “ยัง เอ็มอีเอ” ตามรอยพลังงานรุ่น 6

           นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ยัง เอ็มอีเอ ตามรอยพลังงานรุ่นที่ 6” เสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าให้แก่เยาวชนสมาชิกเว็บไซต์ "ยังเอ็มอีเอ" ของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์ควบคุมการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เมื่อเร็วๆ นี้

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์)
          โทร.02-2842662 แฟกซ์. 02-284-2287,2291 www.kanokratpr.com
          คุณกนกรัตน์ วีรานุวัตติ์ E-mail: Kanokrat@kanokratpr.com