ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการอันไท่ แห่งมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง (SJTU) คว้าอันดับ 34 จากการจัดอันดับหลักสูตร MBA ทั่วโลกโดยไฟแนนเชียล ไทมส์ ประจำปี 2560

          วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการจัดการอันไท่ แห่งมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง ติดอันดับที่ 34 ในรายงานการจัดอันดับหลักสูตร MBA ที่ดีที่สุดของโลก 100 อันดับประจำปี 2560 (2017 Global MBA Ranking) ซึ่งไฟแนนเชียล ไทมส์ องค์กรข่าวธุรกิจชั้นนำ ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยวิทยาลัยอันไท่มีอันดับสูงขึ้นจากปีที่แล้วห้าอันดับ อันเป็นการยืนยันถึงการเป็นสถาบันสอนธุรกิจชั้นนำของจีนได้เป็นอย่างดี

          ปัจจุบัน วิทยาลัยอันไท่ถือเป็นสถาบันสอนธุรกิจของจีนเพียงแห่งเดียวที่มีชื่อติด 40 อันดับแรกในการจัดอันดับที่สำคัญทั้งสี่ประเภทของไฟแนนเชียล ไทมส์ (FT) ได้แก่ อันดับที่ 34 ในการจัดอันดับ 2017 FT Global MBA Ranking, อันดับที่ 7 ในรายงาน 2016 FT Global EMBA Ranking, อันดับที่ 9 ในการจัดอันดับ 2016 FT Global Executive Education-Customized Ranking และอันดับ 33 ในการจัดอันดับ 2016 FT Global Master in Management Ranking 

          หลักสูตร MBA ของวิทยาลัยอันไท่ยึดมั่นในพันธกิจให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นสะท้อนให้เห็นผ่านตัวชี้วัดความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับบัณฑิต โดยเมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดหลักในรายงานการจัดอันดับของไฟแนนเชียล ไทมส์ ได้แก่ อัตราการจ้างงานในสามเดือน, รายได้ที่เพิ่มขึ้น, การช่วยเหลือด้านอาชีพ, ความก้าวหน้าในสายอาชีพ, ความคุ้มค่าเงิน และรายได้สามปีหลังจบการศึกษา ปรากฏว่า วิทยาลัยอันไท่ครองอันดับที่ 1, 2, 17, 23, 31 และ 52 ตามลำดับ

          รายได้เฉลี่ยของศิษย์เก่าหลักสูตร MBA ของอันไท่ในช่วงระยะเวลาสามปีหลังจบการศึกษานั้น อยู่ที่ 123,330 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 11% และมากกว่าของปี 2558 อยู่ถึง 32% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ศิษย์เก่าหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยอันไท่ได้รับการยอมรับจากบริษัทต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงขาลงก็ตาม

          นอกจากความเป็นเลิศในด้านวิชาการแล้ว คณาจารย์ประจำหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยอันไท่ล้วนเป็นผู้บริหารอาวุโสหรือกรรมการอิสระ หรือเป็นผู้นำในการประสานงานกับบรรดาธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งนอกเหนือจากมุมมองในระดับนานาชาติแล้ว เหล่าคณาจารย์ยังมีความเข้าใจธุรกิจในดับท้องถิ่นเป็นอย่างดีอีกด้วย รายงานการจัดอันดับของไฟแนนเชียล ไทมส์ ยืนยันได้ว่า วิทยาลัยอันไท่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอในแง่ของตัวชี้วัดการวิจัยทางวิชาการ ซึ่งวิทยาลัยอันไท่คว้าอันดับ 2 ในการจัดอันดับรายการนี้ โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากถึง 92% 

          วิทยาลัยอันไท่มีความใส่ใจต่อกระแสโลกาภิวัฒน์มาเป็นระยะเวลาหลายปี พิสูจน์ได้จากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในโครงการนี้ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้โครงการหลักสูตรนานาชาติของวิทยาลัยอันไท่รั้งอันดับที่ 27 ของโลก โครงการหลักสูตร MBA ของวิทยาลัยอันไท่เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานกันระหว่างการทัศนศึกษาในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และหลักสูตรสองปริญญา จึงถือเป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นและอุดมไปด้วยทรัพยากรการศึกษาระดับนานาชาติมากมาย โดยนักเรียนเกือบ 80% มีโอกาสไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

          ในฐานะที่เป็นโรงเรียนธุรกิจแห่งแรกของประเทศจีนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากสถาบันที่ทรงอิทธิพลทั้งสามสถาบัน ได้แก่ AACSB, AMBA และ EQUIS วิทยาลัยอันไท่จึงได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในแง่ของการได้รับการรับรองในระดับโลก ขณะที่หลักสูตรธุรกิจและการจัดการของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสามารถคว้าอันดับที่ 43 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามสาขาวิชาประจำปี 2559 โดย QS (2016 QS World University Rankings by Subject) โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจติด 100 อันดับแรกของโลกจำนวนสี่โครงการ