ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: เปิดตัวแนะนำเว็ปไชค์ ถามครู.com

          คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม โดย คุณหญิงโรส คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ คุณมานน คุณรมณีย์ เธียรประสิทธิ์ ผอ.เยาวมาลย์ ธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับ คณะผู้บริหารบริษัท อาร์เทอเร็กซ์ จำกัด โดย ดร.หม่อมหลวงจันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์ คุณนรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ คุณวิชานน์ มานะวาณิชเจริญ และ คุณกีรติ อินโอชานนท์ เปิดตัวแนะนำเว็ปไชค์ ถามครู.com สำหรับผู้ปกครองในการซักถามประเด็นปัญหา แนวทางการเตรียมความพร้อม ทดสอบขอสอบแนวคสำหรับลูกๆในการเข้าเรียนต่อระดับประถมศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสตียน ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ที่ห้องมินิเธียเตอร์ โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม เมื่อวันก่อน...