มีนาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดกีฬาคณะสัมพันธ์ ดอกบัวเกมส์ 2017

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดการแข่งขัน"กีฬาคณะสัมพันธ์ ดอกบัวเกมส์ 2017"ครั้งที่ 30 โดยมี ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกีฬาต่างๆ รวมทั้งการแข่งขันกองเชียร์ ลีดโจ๊ก และลีดเดอร์ประเภทสวยงามของแต่ละคณะ ซึ่งในปีนี้ อ่านต่อ…

“เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด” ประจำปี 2561

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญน้องๆหนูๆ อายุ 7 9 ปี เข้าร่วมอบรมฟรีเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ในการอบรมหัวข้อ "เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด" สำหรับเด็ก ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬาสู่ประชาชน อ่านต่อ…

ด่วน ! สจล. ชวนนักเรียน ม.ปลาย ทั่วประเทศ ร่วมทดสอบ Pre-GAT/PAT 61 ฟรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ เว็บไซต์ Usierra.com และ Enconcept เชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ในโครงการ "KMITL Pre-GAT/PAT 61" ฟรี ใน 3 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในวันที่ 10 – 11 ก.พ. อ่านต่อ…

เพื่อการบริการที่ดีมีคุณภาพ! ม.ศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติงาน“บริการให้ดีมีความสุข”รุ่นที่4 @คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.อยุธยา

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บริการให้ดีมีความสุข" รุ่นที่ 4 ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน SPU โดยมี อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในการฝึกอบรมฯ เพื่อการบริการที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาSPU อ่านต่อ…

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล เป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

เพลงนี้เพื่อน้อง นายสุรจิต วงศ์กังแห นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเงินจำนวน 200,000 บาท จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล "เพลงนี้เพื่อน้อง Joe-Kong for NU" เป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 อ่านต่อ…

ม.ศรีปทุม ตอกย้ำคุณภาพด้านวิชาการ! อาจารย์และนักศึกษา คว้า 2 รางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560

ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ผลงานวิจัยระดับดี สาขานิติศาสตร์ และดร.ยงยุทธ อ่านต่อ…

RBRU: รัฐศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี จัดโครงการเสริมสายใยสองแผ่นดิน

"นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มอบอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนตะกาด อำเภอมลฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา"นายปฏิพันธ์ ชาญด้วยกิจ นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ เปิดเผยว่า โครงการ "รัฐศาสตร์รำไพฯ อ่านต่อ…

คณะบริหารธุรกิจ SPU ร่วมหารือ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ Lifelong Learning

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ที่4จากซ้าย)พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน(ที่5จากขวา) พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารจาก วชช. ในโอกาสเข้าร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือร่วมกัน อ่านต่อ…

พัฒนาศักยภาพบุคลากร! เดินหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น กับ Smart City

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดโครงการสัมมนาบุคลากร "เดินหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่นกับ Smart City" โดยมี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.ศรีปทุม ร่วมหารือ Xian Shiyou University P.R.China ปูทางแลกเปลี่ยนนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ และ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ Prof. Qu Zhan, President, Xian Shiyou University, P.R.China และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและหารือทางด้านวิชาการ อ่านต่อ…

สาธิตกรุงเทพธนบุรี จัด อิงลิช แคมป์ เน้นให้เด็กๆ ได้ฝึกการทำงานร่วมกัน

ด้วยนโยบายของ คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่มุ่งเน้นให้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี "เป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน" ล่าสุด รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย คณะครูอาจารย์ จึงได้จัดกิจกรรม BTD Kindergarten English อ่านต่อ…

มูลนิธิ EDF ประชุมกับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน

นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวกลาง ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ถ่ายภาพร่วมกับ นายกิตติชัย เมืองมา (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 นายอุดม ทิพวรรณ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา อ่านต่อ…

“iPicazz Jr Photographer” อบรมพื้นฐานการถ่ายภาพสำหรับเด็ก 8-16 ปี

พาเด็กๆ มาเรียนรู้หลักการและองค์ประกอบต่างๆ เบื้องต้น ให้สามารถถ่ายภาพให้สวยงามได้ เพราะการถ่ายภาพเป็นกิจกรรมทางศิลปะที่นิยมมากในปัจจุบัน เด็กๆ สามารถเริ่มต้นจากอุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น กล้อง/โทรศัพท์มือถือiPicazz คือ กิจกรรมสอนถ่ายรูปสำหรับเด็กอายุ 8-14 ปี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมศิลปะแขนงนึงที่ให้เด็กๆ อ่านต่อ…

ต๊อบ เถ้าแก่น้อย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการประกอบการ

สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อนุมัตินายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ต๊อป) ผู้ก่อตั้งบริษัท เถ่าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2559 หลังจากเมื่อ5 ปี ที่แล้วเขาได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อ่านต่อ…

งานแถลงข่าว จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และการแข่งขันเดาะฟุตบอลWoodwork & PSU Trang Mini-Football Tournament อังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

"ม.อ.ตรัง จับมือ บ.วู้ดเวิร์ค ฯ จัดแข่งกีฬาฟุตบอลยุวชน 7 คน รุ่น U12 – U 14 ชิงเงินรวมกว่า 150,000 บาท"เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ่านต่อ…

เฟดเอ็กซ์และมูลนิธิเซฟคิดส์จัดกิจกรรม International Walk to School 2018 มุ่งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดเท้าในการเดินทางเท้าให้นักเรียนไทย

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมกับมูลนิธิเซฟคิดส์ ประเทศไทย นำโดยนายวิสุทธิ์ พันธ์สุขุมธนา ผู้จัดการอาวุโส และตัวแทนจากมูลนิธิเซฟคิสด์ จัดกิจกรรม "อินเตอร์เนชั่นแนล วอล์ด ทู สคูล " (International Walk to อ่านต่อ…