ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา


ภาพข่าว: efin ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงาน CBS ติว(อินเวส)เตอร์ Vol.2

27 ก.ค.60 คุณพรเลิศ เตชะรัตโนภาส (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือกลุ่มธุรกิจ efin ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ ผศ.ดร. บุรัชย์ ภัทรโกศล (ขวา) รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอ. ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์(ซ้าย) อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลังงานสัมมนา อ่านต่อ...

นักศึกษาแม่โจ้ร่วมกิจกรรม”เทเหล้า”และประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

27 ก.ค.60 เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสิ่งอบายมุข และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ "เทเหล้า" เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ( 9 กรกฎาคม 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี) โดยได้รับเกียรติจาก อ่านต่อ...

TMA “สร้างนักบริหารดีและเก่ง”

27 ก.ค.60 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) จัดโครงการ "สร้างนักบริหารดีและเก่ง" อย่างต่อเนื่อง 13 ปี เร่งพัฒนาเยาวชนไทยส่งเสริมศักยภาพให้มีความเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่ดีและเก่ง เปิดหลักสูตร Future Global Competency ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆ นิสิตนักศึกษา ผลการตอบรับดีเยี่ยมจาก อ่านต่อ...

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ม.หอการค้าไทย จัดงานประชุมวิชาการทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0”

27 ก.ค.60 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จัดงานประชุมวิชาการทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรมและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "ความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0" ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำเสนอบทความหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบัน อ่านต่อ...

SBAC คว้ารางวัลชนะเลิศรอบคัดเลือกภาคกลาง “Cabling Contest 2017”

27 ก.ค.60 ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับโครงการแข่งขัน "สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 5 (Cabling Contest 2017) รอบคัดเลือกภาคกลาง" ที่บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ...

นศ.สถาปัตยกรรม มทร.ธัญบุรี ออกแบบสถาบันนวัตกรรมและเศรษฐกิจทางพุทธศิลป์

27 ก.ค.60 นายปวเรศ ศรีเทพ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของวงการพระเครื่องในอนาคต สร้างความเป็นสากลให้กับวงการพระเครื่อง ไทย ศึกษาและออกแบบสถาบันพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจทางพุทธศิลป์ โดยมีอาจารย์ ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์ อ่านต่อ...

SPU: คณะบริหารธุรกิจ SPU ผนึกกำลังสร้างแรงบันดาลใจ เปิดเวทีเสวนา Management Talk #2 “ผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์ 4.0”

27 ก.ค.60 ผศ.ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการและผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเสวนา เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงโครงการ Management Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง "ผู้ประกอบการยุค Thailand 4.0 อ่านต่อ...

ฟรี! โค้ชชิ่ง สำหรับ STARTUP “เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ส่งออกสินค้าไปทั่วโลกง่าย ๆ ด้วย eBay รุ่น 2”

27 ก.ค.60 ฟรี! โค้ชชิ่ง สำหรับ STARTUP "เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ส่งออกสินค้าไปทั่วโลกง่าย ๆ ด้วย eBay รุ่น 2"..ให้คุณได้เจอโลก และให้โลกได้เจอคุณโดย คุณบุญพันธุ์ บุญประยูร ผู้จัดการอีเบย์ประจำประเทศไทยวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ...

« ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาย้อนหลัง ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาล่าสุด »

มทร.ธัญบุรี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ‘TICST 2017’

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ National Pingtung University of Science and Technology(Taiwan), National Pingtung University (Taiwan), Hokkaido Information University (Japan), อ่านต่อ…

กยศ. เผยพระราชบัญญัติใหม่ มีผลบังคับใช้วันนี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เร่งเตรียมระบบรองรับและกำหนดแนวปฏิบัติ ของนายจ้างในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม หลังพระราชบัญญัติใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป โดยนายจ้างจะทำการหักเงินเดือนได้ต่อเมื่อกองทุนแจ้งนายจ้างอย่างเป็นทางการนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ อ่านต่อ…

SPU : ขอเชิญผู้สนใจ..ลงทะเบียน Online เข้าร่วมงานและร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 “SPUCON2017”

มหาวิทาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียน Online เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) และเข้าร่วมงาน SPUCON2017 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง อ่านต่อ…

ประกวดดนตรี “Imperial Music Award 2017”

ศูนย์การค้าอิมพิเรียล เวิลด์ สำโรง ร่วมกับ นิตยสาร The Guitar Mag ขอเชิญนักเนียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี "Imperial Music Award 2017" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาทคุณสมบัติผู้สมัครระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอายุระหว่าง 15 – 18 ปีระดับอุดมศึกษา อ่านต่อ…

SPU : นิเทศฯ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง การทำรายการทีวี โดย รุ่นพี่ SPU พี่มาร์วิน/พี่อู๋ แห่งปริศนาฟ้าแลบ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพิ่มพูลความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์,สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลและสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด ชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ SPU สู่การเป็นมืออาชีพ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยได้เชิญ อ่านต่อ…

SPU: สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคมพร้อมมอบทุนการศึกษา เรียนดี ประพฤติดี ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์กิ่งแก้ว พรอภิรักษกุล จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "พี่สอนน้อง" นำนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ SPU เข้าจัดกิจกรรมสันทนาการพร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Social Media Marketing" อ่านต่อ…

บล.บัวหลว?งจับมือ ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านการศึก?ษา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร (ที่ 3 จากขวา) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ อ่านต่อ…

KMUTT CHORUS วงขับร้องประสานเสียง สร้างชื่อเสียงคว้า 2 เหรียญทองการแข่งขันขับร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ ในงาน “5th Vietnam International Choir Competition 2017” ณ ประเทศเวียดนาม

การแข่งขัน "5th Vietnam International Choir Competition 2017" จัดขึ้นโดย Interkultur เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านการจัดประกวดขับร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ โดยผู้ก่อตั้งคือ กืนเทอร์ ทิชสท์ (Gnter Titsch) ชาวเยอรมัน Interkultur ดำเนินการจัดการแข่งขันร้องประสานเสียงที่เมืองฮอยอัน อ่านต่อ…

SPU: Book Center SPU เพิ่มศัยกภาพการบริการที่มีคุณภาพ

นางพรอำไพ สมิตานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานการคลัง และผู้อำนวยการศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการที่ดีมีคุณภาพให้กับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยมี อาจารย์อมรธิดา การุณธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จบหลักสูตรฝึกงาน “Anytime Internship”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (แถวหน้าที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ และนายบรรณรงค์ พิชญากร (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง พร้อมด้วย ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ซ้ายสุด) อ่านต่อ…

พฤษภาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31