ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา


โครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” (RDPB Camp Junior) จูเนียร์ รุ่นที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

28 มี.ค.60 สำนักงาน กปร. เปิดโอกาสให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ร่วมเรียนรู้ ดูงาน และสืบสานงานพระราชดำริ กับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นจูเนียร์ รุ่นที่ ๑สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) อ่านต่อ...

UTCC ม.หอการค้าไทย จัดงาน Dog Day

28 มี.ค.60 ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ( IDE Center ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงาน Dog Day ขึ้น ช่วยส่งเสริมแนวคิดในการจัดกิจกรรมในบริเวณมหาวิทยาลัย ให้ wow ในแบบ IDE Center ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการเดินแบบแฟชั่นโชว์น่ารักๆ จากน้องหมา ภายใต้แนวคิด "น้องหมาจอมซนกับคนรักษ์โลก" อ่านต่อ...

ภาพข่าว: ศิษย์เก่า DIGITAL MEDIA SPU คว้า2 รางวัล เวทีระดับนานาชาติ

28 มี.ค.60 นายจัตุพร รักไทยเจริญชีพ ศิษย์เก่าคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ก่อตั้ง บริษัท MAD Virtual Reality Studio ร่วมกับเพื่อนๆนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัล Excellent game of the year และรางวัล Developer choice award จากการสร้างและพัฒนาผลงานเกม Araya ในงาน 2017 bangkok International อ่านต่อ...

กระทรวงอุตสาหกรรม โชว์ผลงานเสริมทักษะคนรุ่นใหม่ด้านการออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์รองรับอุตสาหกรรม 4.0

28 มี.ค.60 กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 : Creative Designers Creation) ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs อ่านต่อ...

ภาพข่าว: สุดยอดแชมป์! การแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 (E-Quiz by NITAD 17)

28 มี.ค.60 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมและนวัตกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นในงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 (E-Quiz by NITAD 17) ที่มุ่งเน้นเนื้อหาด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมเป็นหลัก อ่านต่อ...

เผยโฉมผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย การแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab เตรียมเฟ้นหาผู้ชนะเลิศหนึ่งเดียวร่วมแข่งบนเวทีโลก

28 มี.ค.60 นับจากเปิดตัวโครงการไปเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการการแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ หรือ FameLab โดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อ่านต่อ...

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดโครงการ Learn & Laugh with Ajarn Adam

27 มี.ค.60 เพราะเราเชื่อว่าภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงจัดโครงการ Learn Laugh with Ajarn Adam ขึ้น โดยมี อาจารย์ Adam Bradshaw อาจารย์เจ้าของภาษาที่พูดและเขียนภาษาไทยได้ชัดเป๊ะเวอร์ ที่มาสร้างแรงบันดาลใจและสอนภาษาอังกฤษแบบสนุกๆ อ่านต่อ...

ศิลปกรรม มทร.ธัญบุรี สอนทำบาติก-มัดย้อม สร้างอาชีพยั่งยืน

27 มี.ค.60 "เพื่อต้องการให้คนในชุมชนมีทักษะในการสร้างรายได้ ทางชุมชนหมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง จังหวัดปทุมธานี จึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โดยทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลบ้านกลาง อ่านต่อ...

« ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาย้อนหลัง ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาล่าสุด »

“EdTeX 2017” เสริมพลังการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อก้าวสู่ Education 4.0

อนาคตของ "ชาติ" เริ่มต้นที่ "การศึกษา" คำนี้เห็นจะไม่ผิด เพราะประเทศจะพัฒนา เจริญก้าวหน้าไปไกลได้ ก็ต้องพึ่งรากฐานการศึกษาที่ดี และเมื่อโลกหมุนเร็วจนทำให้มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษาใหม่ๆ เข้ามามากมาย ก็ส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น อ่านต่อ…

พลาดไม่ได้กับการเตรียม Ent 4.0 ในงาน “WE DESIGN : BLUEPRINT FOR SUCCESS” วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ที่โรงภาพยนตร์สกาลา สยามสแควร์

WE BY THE BRAIN สถาบันกวดวิชาคณิต-วิทย์ อันดับหนึ่งของประเทศ ได้จัดงานที่เป็นมากกว่าการแนะแนวการศึกษาทั่วไปขึ้น ในชื่อว่า "WE DESIGN : BLUEPRINT FOR SUCCESS" ที่ถือเป็นงานที่ทาง WE BY THE BRAIN ได้จัดอย่างต่อเนื่อง เพราะก่อนหน้านี้ ได้เคยจัดงาน WE DESIGN อ่านต่อ…

ภาพข่าว: Sripatum lnternational College จับมือ KING POWER MOU สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.ปภาดา หลิน พิชยชนานนท์ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ และ และ ผศ.จิตราพร ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเข้าพบเพื่อหารือพร้อมทั้งลงนามการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ อ่านต่อ…

สหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม มอบรางวัล สุดยอดผลงาน ตัวแทน SPU มุ่งสู่สุดยอดผลงาน ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน สกอ.

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการ "ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา" มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำภาคการศึกษา 1/2559 เข้ารับมอบรางวัลวุฒิบัตรและเงินบำรุงการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การศึกษาของครอบครัวของสำนักงานสหมิชชั่น คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส” ที่โรงแรมใบหยกสกาย

ส่งเสริมการศึกษา ดร.วิลเลียม โอลิเวอร์ ผู้อำนวยการแผนกพันธกิจครอบครัว และอิเลน โอลิเวอร์ รองผู้อำนวยการแผนกพันธกิจครอบครัว สำนักงานใหญ่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เป็นประธานการประชุมภายใต้หัวข้อ "การศึกษาของครอบครัวของสำนักงานสหมิชชั่น คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส อ่านต่อ…

‘ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต’ ต่อยอดโอกาสสู่เยาวชนไทย ส่งเสริม ร.ร.บ้านใหม่สำโรง สร้างอาหารยั่งยืน

การสร้างโอกาสในการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน ถือเป็นการปูพื้นฐานที่ยั่งยืนสู่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ขณะเดียวกันการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ถูกหลักโภชนาการ และสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพ ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน อ่านต่อ…

นิเทศ ม.หอการค้าไทย จัดสัมมนา “ปลุกไอเดีย Marketing PR คิดให้ล้ำ ทำให้เลิศ ”

นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนาหัวข้อ "ปลุกไอเดีย Marketing PR คิดให้ล้ำ ทำให้เลิศ " ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภค โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คือ คุณสุวลักษณ์ ก้องสมุท Marketing Executive อ่านต่อ…

ไทย ขึ้นแท่นอันดับ 3 เวียดนามสนใจเรียนต่อปริญญาตรี

เวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 13 ของโลก และมากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของทวีปเอเชีย รวมทั้งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อภาครัฐตั้งเป้าหมายเป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปี พ.ศ. 2563 ด้วยการพัฒนาใช้เทคโนโลยีและทักษะแรงงานมากขึ้น อ่านต่อ…

‘ทรูปลูกปัญญา’ จัดกิจกรรมแนะนำโครงการนักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560

‘ทรูปลูกปัญญา’ จัดกิจกรรมแนะนำโครงการนักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชนในมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาคร่วมสอบคัดเลือกเสาร์ที่ 25 มีนาคมนี้พร้อมกัน 9 สนามสอบทั่วประเทศกลุ่มทรู โดย คุณชุมพล นิ่มสุพรรณ์ อ่านต่อ…

ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 All About Sunscreens

เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะ กับการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "ก้าวทันเครื่องสำอาง 2: All about Sunscreens"งานนี้นอกจากความรู้ที่อัดแน่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันแดดประเภทต่างๆ" แล้ว ยังมีหนังสือสูตรผลิตภัณฑ์กันแดดแจกด้วยสำหรับปฏิบัติการ ก็จะได้ลองเตรียมครีมกันแดดชนิดต่างๆ 3 แบบ อ่านต่อ…

มกราคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

กุมภาพันธ์ 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

มีนาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31