ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อสาร

ภาพข่าว: CAT ร่วมกับ สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT และ พลเอก สมพงษ์ มุกดาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นผู้แทนลงนาม โดยความร่วมมือในครั้งนี้ CAT ให้การสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาในกิจกรรมต่างๆ ของ สทป. ได้แก่ CAT Voice, CAT Datacom, CAT Internet, CAT e-Business, CAT IT Security และ CAT IT Wireless ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560